Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Skytebanekontakter

Regionale skytebanekontakter og samlagenes skytebanekontakter er tillitsvalgte med kompetanse på anleggspørsmål og skytebanesikkerhet. Her finner du oversikt på tillitsvalgte, samt instrukser og veiledning.

Regional skytebanekontakt skal fungere som rådgivende bindeledd innenfor landsdelskretsen, primært mellom samlagenes skytebanekontakter og DFS sentralt, men også mot instanser som for eksempel kommune, fylke og politi.

Oversikt regionale skytebanekontakter:

Landsdelskrets

Kontakt

Telefon

Viken I

Harald Holst

98 62 62 47

Viken II

Jan Håkon Hensel

90 57 33 75

Opplandskretsen

Tor Bjørnødegård

95 86 35 80

Sørlandskretsen

Audun Rossevatn

48 11 70 89

Hordakretsen

Bengt Næss 

91 18 20 77

Fjordakretsen

Bengt Næss

 91  18 20 77

Mørekretsen

Harald Valved

95 86 44 11

Trønderkretsen

Knut Bakken

95 74 12 36

Troms og Finnmark

Jostein Rubbås Risvik

97 19 08 86

Nordland

 

 


Instruks for regionale skytebanekontakter.

Retningslinjer for sikkerhetsinspeksjon av skytebaner (gjelder for båre regionale skytebanekontakter og samlagens skytebanekontakter).

Mal for gjennomføring av sikkerhetsinspeksjoner (gjelder for båre regionale skytebanekontakter og samlagens skytebanekontakter).


Samlagens skytebanekontakter
Samlagenes skytebanekontakter skal fungere som bindeledd mellom skytterlagene, samlaget, regional skytebanekontakt og Skytterkontoret i anleggspørsmål, og skal så langt mulig gi råd om grunnleggende forhold overfor skytterlagene. Skytebanekontakten skal videre i samarbeid med regional skytebanekontakt sørge for registrering av opplysninger om den enkelte bane innenfor samlaget i DFS sitt skytebaneregister. 

Oversikt samlagenes skytebanebanekontaker 

Samlag Navn E-post Mobilnr
Agder Dagfinn Vemmelvik dagfive@online.no   47712351
Akershus Jon Granlund jon.granlund@pon-cat.com   90977196
Aust-Agder Olav K. Vaaje olav.k@vaaje.no  40639641
Aust-Finnmark Jørn Arve Vedhugnes vedhugnes@hotmail.com 91694484
Drammen Kjetil Lauritzen Kjetil.lauritzen@gk.no 92481749
Follo Jan Håkon Hensel jhh@solebolig.no 90573375
Fosen Odd Hårstad o-e-haar@online.no 90877753
Gauldal Bjørn Haugset bjorn@rennebuei.no 48049872
Gudbandsdal Bjarne Budsberg bja.budsberg@hotmail.no 92235273
Hallingdal Kjell Oddbjørn Stensæter kostensa2@hotmail.com 95213808
Hardanger og Voss Jostein Bjørke josb@online.no 91111213
Hedmark Åge Sætre aasaet@online.no 95894825
Hitra og Frøya Aksel L. Sandstad a-sandst@online.no 95036999
Hordaland Bernt Grimstvedt ber-grim@online.no 48999839
Inntrøndelag Sverre Vestvik sveve@trondelagfylke.no 41511814
Lofoten Rino Leirvoll rino@leirvoll.no 90785925
Namdal Rune Totland runtot@online.no 95832898
Nordfjord Per Tore Taklo t-ta@online.no 90961271
Nordmør Vidar Råket vidar.raket@gmail.com 92298586
Nord-Østerdal Morten Terje Steen mortenterje@gmail.com 97718328
Numedal Kristoffer Hansen krostoff.hans1@gmail.com 91885430
Opland Torstein Dynna tordynn@online.no 90946393
Oslo Lars Johan Hereid larher@skedsmo.kommune.no 91615383
Rana      
Ringerike Stein R Tjernseth sr.natur@gmail.com 92149302
Rogaland Jostein Lassen jostein.lassen@politiet.no 91625690
Romsdal Dick Brevik dick.brevik@gjovik.kommune.no 46931129
Salten Thor-Arne Tobiassen thor-at@online.no 91399143
Sogn Indre Bengt Næss bengtarn@online.no 91182077
Sogn Ytre Kristine Bruåsdal kristine_bru@hotmail.com 97136726
Solør  Torkel Strøm torkel.strom@veidekke.no 97973439
Sunnfjord Ørjar Eiken oerjar@online.no 48217971
Sunnhordland Terje G. Pleym Iversen terjegi@online.no 90675484
Sunnmør Ove Tomren ove.tomren@mimer.no 92203620
Søre Sunnmøre Per-Jarle Voksø per-j@online.no 41556588
Telemark Kai Tore Austad Kai.Tore@online.no 47650777
Troms Jostein Rubbås-Risvik josteinrisvik@gmail.com 97190886
Uttrøndelag Knut Bakken knbakken@yahoo.no 95741236
Valdres Tor Bjørnødegård torbjorn@bbnett.no 95863580
Vefsn Svein Richard Rogne srrogne@online.no 92110511
Vest-Agder Audun Rossevatn audun.rossevatn@online.no 48117089
Vesterålen Torben Knudsen torben.knudsen@outlook.com 95852712
Vest-Finnmark Karl Gustav Grinvalds k-gusgri@online.no 91572365
Vestfold Tom Knudsen og Knut Ove Muldsvor nestleder@vestfold-skyttersamlag.com 90144158
Vest-Telemark      
Østerdal Knut Larsen knularse@online.no 91705595
Østfold Oddvar Andersen ostfold@samlag.no 97190074


Instruks for samlagets skytebanekontakter.