Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

På befaring i Storfjord skytterlag

Anleggsavdelingen har gjennomført støysoneberegninger for en rekke baner med tilknytning til Forsvaret.

Sammmen med Storfjord skytterlag og HV-16 ved Oberst Rune Solberg har anleggssjef Per Jarle Kristiansen og teknisk konsulent Dag Rieber har vært på befaring i forbindelse med støydempingstiltak på Brenna, og tilrettelegging for Forsvarets aktivitet på anlegget.

Storfjord skytterlag har bygget opp et stort anlegg med mye aktivet og gjennomfører jevnlig store arrangementer. Det er derfor viktig å tilpasse anlegget til dagens miljøkrav for å ivareta fremtidig behov og bruk.

- Selv om vi ikke har klager på støy ser vi det som svært positivt at naboene får lavere støynivåer tilpasset dagens miljøkrav. Vi har i tillegg et svært godt forhold til Forsvaret og ønsker å ivareta dette sammarbeidet og tilrettelegge for deres behov.

- Anleggssjef Per Jarle Kristiansen uttaler at hovedformålet med støydempingsmidlene er å tilpasse utslipp av støy fra eksisterende skytebaneanlegg til kravene for nybygde anlegg. Skytebaneanlegget til Storfjord skytterlag vil etter gjennomførte støydempingstiltak vil oppnå en vesentlig reduksjon i støy til omgivelsene. Samtidig ser vi at vi kan tilrettelegge for Forsvarets aktivitet. Vi vil prioritere støydemping av anlegget til Storfjord skytterlag i løpet av 2014 med mindre noe uforutsett skulle oppstå. 

- Disriktsjef i HV-16 Oberst Solberg deltok på befaringen med bakgrunn i at HV-16 og HV- ungdommen i distriktet benytter anlegget til trening og øvelse. Han uttrykte at de også vil benytte anlegget i framtid og ser klart behovet for lokale treningsfasiliteter for Forsvaret. 

- Teknisk konsulent  Dag Rieber har beregnet og kartlagt støy fra skytebanen. Han presiserer at selv om skytterlaget per i dag har et godt forhold til nærmiljøet, vil planlagte tiltak føre til at støynivået blir vesentlig redusert slik at disse boligene ikke lenger er omfattet av rød støysone. Effekten av ulike tiltak kan gi ca. 8-10 dB reduksjon, noe som oppleves som en halvering av støyen.