Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Oppbevaring av våpen

Skytterlagets styre er ansvarlig for å føre kontroll med lagsvåpen

Alle som eier eller lovlig låner våpen av skytterlag eller privatperson plikter å oppbevare våpen eller vital del i FG godkjent sikkerhetsskap.

Det er ikke tillatt å oppbevare registreringspliktige våpen og /eller ammunisjon i ubebodd hus. Politiet kan imidlertid dispensere fra denne regelen for skytterlag. Skytterlaget må da sende en skriftlig søknad til Politimesteren. Gis slik dispensasjon skal våpen eller vital del (sluttstykket) oppbevares i FG godkjent sikkerhetsskap (Forsikringsselskapenes godkjennelsesnemnd). Ved dispensasjon for mer enn ti våpen gjelder egne regler. I FG godkjent sikkerhetsskap kan det oppbevares inntil det antall patroner skapet er godkjent for. Mangler slik godkjenning kan det maksimalt oppbevares 2000 patroner i skapet.

Ved utlån av våpen, enten fra privatperson eller fra skytterlag, skal det føres dokumentasjon på utlånet. Aktuelle skjema, samt annen relevant informasjon om våpen og DFS sine sikkerhetsregler m.m. finnes på denne samlesiden 

Det oppfordres til at skytterlag med eldre våpen ser på muligheten for å kvitte seg med våpen som ikke lenger er i bruk. Våpnene kan gjerne selges, men det er erfaringsmessig liten etterspørsel. Vanlig avhendingsmetode er å levere våpnene til Politiet. Alternativt kan de levers til godkjent børsemaker som sørger for destruksjon og melding om dette til Politiet. 

Les mer i Norsk Skyttertidende nr 1/2014.