Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Faglig møte mellom DFS og Politiet

DFS og representanter fra fire politidistrikt i Østlandsområdet møttes for en faglig gjennomgang av sikkerhetsforskrifter for sivile skytebaner.

Tirsdag 6. oktober ble det avholdt en samling i DFS sine lokaler på Løren i Oslo for Telemark, Østfold, Romerike og Vestfold Politidistrikt.

Fra Politidistriktenes forvaltningsavdelinger deltok 8 personer på samlingen. DFS sin tekniske konsulent siv. Ing. Dag Riber og anleggssjef Per Jarle Kristiansen gjennomførte samlingen.

Samlingen tok sikte på å orientere de ansatte i Politidistriktenes forvaltningsavdelinger om Sikkerhetsforskriften for skytebaner og arbeidet med skytebanesikkerhet generelt. Samlingen kom i stand som følge av oppfordring fra Politidistriktene om å motta denne type informasjon.

Det ble også gitt en del informasjon om regulerinsplanarbeid i forbindelse med eksisterende og nye sivile skytebaneanlegg. Spesielt med tanke på tilrettelegging for offentlige brukere av sivil infrastruktur, Forsvaret og Politiet, vil denne type planarbeid være viktig for å sikre tilstrekkelig kapasitet til trening og øving.

At Politiets egen bruk av sivile skyteanlegg blir gjort på en sikker måte og på tilrettelagte anlegg er også av stor viktighet. Politiet håndhever selv forskriften for skytebanesikkerhet og har i så måte et spesielt ansvar for at deres egen aktivitet foregår på en sikker måte og i henhold til gjeldende regler.

Dersom man i fremtiden ikke tar med offentlige brukeres behov for bruk av sivile skytebaneanlegg, med i nye reguleringsplaner, risikerer man at Politiets bruk av sivile skyteanlegg begrenses. I sentrale strøk ser man allerede at tilgjengelig kapasitet er for liten og Politiets bruk må tidvis vike på grunn av for liten kapasitet på sivile skyteanlegg.