Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Kjøring av medlemskontingent m/KID

Medlemskontingentkjøring for skytterlagene. La Skytterkontoret gjøre jobben for deg. Slipp alt arbeid med blanketter, konvolutter, porto og utsending.

Gå til bestillingsskjema 

  • Skytterkontoret sender ut medlemsgiro på SMS, epost eller brev til skytterlagenes medlemmer. Skytterkontoret tar også ansvar for 1 purring på epost og en purring pr. brev.
  • Pris for tjenesten blir kr. 22,- pr. medlem inkl. mva. i 2020Hvilke muligheter gir dette skytterlagene.

Ved bestilling kjøres kravene kl. 0700 dagen etter. Brev tar noe lenger tid da de må pakkes/sendes.

Skytterlagene:
- Sentral medlemskontingenttkjøring er en frivillig ordning som skytterlagene kan bestille via skjema under "Vk skytterl." og "Kontigentrutiner". 

- Den store fordelen er at skytterlagene sparer mye tid rent administrativt med tanke på utsendelse av giroer, ev. purring og håndtering av innbetalinger. Oversikt over innbetalt medlemskontingent under medlemsoversikten oppdateres fortløpende fra sentralt hold.

- Summen av betalt medlemskontingent fra medlemmene, minus pris for tjenesten pr. medlem, utbetales til skytterlagene fra Skytterkontoret.

- Skytterlagene må etter sine årsmøter sørge for at medlemslister, klassesetting og kontingentsatser er oppdatert og korrekt for sine medlemmer. FRIST: 10. januar 2020.

- En annen fordel med sentral utkjøring av medlemskontingent vil være økt mulighet for å få flere med på Frifond-ordningen.

Hvordan vil løsningen fungere:
- Skytterlagene skal KUN endre på medlemspriser og sørge for at dette er i henhold til årsmøtets vedtak. Dere må også sørge for at medlemmene står oppført med korrekt adresse og/eller mobil eller e-post.

- Skytterkontoret vil gjøre alt annet arbeid. NB! IKKE generer kontingentbunker selv, dette gjør Skytterkontoret!

- Krav om innbetaling sendes på SMS, e-post eller brev. SMS/E-post er prioritet 1. Er ikke dette registrert så sendes det ut brev med giro. SMS/E-post vil inneholde en lenke som tar deg direkte til betaling i NETS. Pr. idag kan man betale med kort, men det jobbes også med å tilby VIPPS som betalingsløsning.

- Medlemmer kan betale kontingenten i nettbanken med KID eller klikke på betalingslenke i e-post/SMS, som tar deg til NETS sin kortbetalingsløsning.

- Skytterkontoret vil sende ut én betalingspåminnelse pr e-post/SMS til de som ikke har betalt. Etter dette foretas det én purring pr. brev til samtlige som ikke har betalt. Etter dette må lagene selv ta ansvar for videre oppfølging.

- Nye medlemmer må selv gå inn å registrere seg elektronisk på vårt nye medlemsskjema (eller at skytterlaget legger inn nye medlemmer i vk. skytterlag som før). Deretter godkjenner skytterlaget medlemsskapet og Skytterkontoret vil automatisk sende ut medlemskrav påføglende dag kl 0700.

- Er det f.eks. jegere eller andre som betaler kontant på banen, kan skytterlaget manuelt registrere innbetalingen for disse (som før under "registrer innbetalinger"). 

Skytterkontoret utbetaler innbetalt kontingent hver 14. dag til skytterlagene.

Purring:

Det sendes ut en betalingspåminnnelse 14 dager etter forfallsdato. Denne går til alle med epost/mobil registrert. 14 dager etter denne forfallsdatoen får ALLE som ikke har betalt tilsendt faktura pr. brev.

Erfaringer så langt:

  • Strålende.
  • Lettet arbeidet i skytterlaget. Brukt tid på medlemsregister i stedet og fått flere betalende medlemmer.
  • Særdeles godt fornøyd med hvordan dette fungerte.
  • Mindre sårbar når ny kasserer kommer inn i laget.
  • Purringer medførte flere innbetalinger.


Se eksempel på giro sendt ut fra Skytterkontoret. 

 

 

Ønsker ditt skytterlag disse tjenestene?

Bestill tjenesten her:

Gå til bestillingsskjema (ligger under VK skytterlag, krever innlogging)