Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Sentral kontingentkjøring

Medlemskontingentkjøring for skytterlagene. La Skytterkontoret gjøre jobben for deg. Slipp alt arbeid med blanketter, konvolutter, porto og utsending.

Gå til bestillingsskjema 

 • Skytterkontoret sender ut kontingentkrav på sms, epost eller brev til skytterlagenes medlemmer. Skytterkontoret tar også ansvar for 1 purring på epost og en purring pr. brev.
 • Pris for tjenesten i 2021 er kr. 23 pr. betalende medlem.Informasjon:

- Alle lag som var med på sentral kravkjøring vil automatisk også bli med påfølgende år. Ønsker laget å trekke seg må det gjøres ved å sende epost til support@dfs.no.

Det er på plass en løsning der man ved opprettelse av nye medlemmer kan merke av for "Innbetalt kontingent". Dette vil være nyttig der nye medlemmer betaler kontingent kontant på banen.

Medlemmer kan legge inn betaling i nettbank eller betale med VIPPS gjentakende betaling.

 

VIPPS fast betaling:
Klikk da på lenke "VIPPS fast betaling" i epost/sms man får tilsendt. Da legges dette inn som ett fast krav i VIPPS.

NB! VIPPS betaling krever at man har appen og er fylt 15 år.

Generell info om sentral kravkjøring
Løsningen lager kontingentkravene hver dag kl. 0700. Ved oppstart av tjenesten for et skytterlag, og ved nyinnmeldinger vil dette skje fortløpende. Brev tar noe lenger tid da de må pakkes/sendes.

Hvordan vil løsningen fungere:

 • Sentral kontingentkjøring er en frivillig ordning som skytterlagene kan bestille via skjema under "Vk skytterl." og "Kontingentrutiner". 

 • Skytterlagene sparer mye tid da Skytterkontoret tar hånd om utsendelse av giroer, håndtering av innbetalinger, betalingspåminnelse og eventuelt 1. purring.

 • Oversikt over innbetalt medlemskontingent under medlemsoversikten oppdateres fortløpende.

 • Skytterkontoret utbetaler innbetalt kontingent hver 14. dag til skytterlagene.

 • En av fordelene for skytterlagene vil være at man kan få med flere betalende medlemmer og dermed et bedre utbytte av Frifond-ordningen.

 • Summen av betalt medlemskontingent fra medlemmene, minus pris for tjenesten pr. medlem, utbetales til skytterlagene fra Skytterkontoret.

 • Skytterkontoret vil utføre kontingentkjøringen, skytterlagene skal ikke genererere kontingentbunker selv det året tjenesten bestilles.

 • Skytterkontoret vil sende ut én betalingspåminnelse pr epost /sms til de som ikke har betalt. Etter dette sendes det én purring pr. brev til samtlige som ikke har betalt. Etter dette må skytterlagene selv ta ansvar for videre oppfølging av kontingentkravet.

 • Nye medlemmer kan registreres elektronisk på vårt nye innmeldingsskjema www.dfs.no/innmelding. Alternativt kan skytterlaget legge inn nye medlemmer i VK-skytterlag som før. Deretter må skytterlaget godkjenne medlemskapet. Medlemskrav vil bli generert og sendt ut på epost/sms umiddelbart.

 • Dersom det er nyinnmeldinger f.eks på skytebanen, som velger å betale kontant med en gang, kan skytterlaget manuelt registrere innbetalingen for disse med en gang (som før under "registrer innbetalinger").  

 • Faktura sendes ut med følgende prioritet:
  der det finnes epostadresse benyttes denne, hvis ikke benyttes sms der det finnes mobilnummer. Dersom det hverken finnes epost eller mobilnummer sendes faktura pr post.

 

Hva må skytterlagene passe på:

Skytterlagene må etter sine årsmøter sørge for at medlemslister, klassesetting og kontingentsatser er oppdatert og korrekt for sine medlemmer, samt sørge for at medlemmene står oppført med korrekt adresse, mobilnummer og epostadresse innen uke 2 2021.

Se eksempel på giro sendt ut fra Skytterkontoret. 


Ønsker ditt skytterlag disse tjenestene?

Bestill tjenesten her:

Gå til bestillingsskjema (ligger under VK skytterlag, krever innlogging)