Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Medlemstyper

Med ett sentralt medlemssystem må alle skytterlag bruke de samme medlemstypene.

Alle medlemmer må registreres med en medlemstype. Medlemstypen brukes for å skille på medlemskontingent og for om medlemmet skal med på årsmelding eller ikke.

I tillegg har vi opprettet noen typer som heter "rabattert". Denne medlemstypen er tenkt brukt til familiemedlemmer som betaler en mindre kontingentsats.

Tidligere har det blitt brukt en type som het "Familie hoved", som har betalt hele kontingenten, mens andre i familien har betalt 0.

Frifond stiller krav til at alle som skal ha støtte må ha betalt medlemskontingent på min. 50 kr. Dermed er den løsningen vi har brukt fram til idag ikke tilfredsstillende. Derfor vil vi at alle som er medlemmer tilhører en medlemstype som har en medlemskontingent.

Skytterlagene kan selv endre/justere på disse satsene.

I forbindelse med konvertering av data fra dagens løsning til ny løsning må hvert enkelt lag definere hva dagens typer skal konverteres til:

F.eks:

B25V=1001 Medlem senior og Veteran......

Medlemstype

30 skudds skytter/Årsmelding

1001 Medlem senior og veteran

X

1002 Medlem senior og veteran rabattert

X

1003 Medlem ungdom

X

1004 Medlem ungdom rabattert

X

1005 Medlem jegere

X

1006 Støttemedlemmer og ikke aktive

 

1007 Støttemedlemmer og ikke aktive rabattert

 

1008 Æresmedlem

X

1009 Treningsskytter fra annet lag

 

1010 Studentskytter fra annet lag

 

1011 Støttemedlem fra annet lag

 

1012 30-skudds skyttere fra Forsvaret/Politi etc.

X


Medlemstype

30 skudds skytter/Årsmelding

1001 Medlem senior og veteran

X

1002 Medlem senior og veteran rabattert

X

1003 Medlem ungdom

X

1004 Medlem ungdom rabattert

X

1005 Medlem jegere

X

1006 Støttemedlemmer og ikke aktive

 

1007 Støttemedlemmer og ikke aktive rabattert

 

1008 Æresmedlem

X

1009 Treningsskytter fra annet lag

 

1010 Studentskytter fra annet lag

 

1011 Støttemedlem fra annet lag

 

1012 30-skudds skyttere fra Forsvaret/Politi etc.

X

Medlemstype

30 skudds skytter/Årsmelding

1001 Medlem senior og veteran

X

1002 Medlem senior og veteran rabattert

X

1003 Medlem ungdom

X

1004 Medlem ungdom rabattert

X

1005 Medlem jegere

X

1006 Støttemedlemmer og ikke aktive

 

1007 Støttemedlemmer og ikke aktive rabattert

 

1008 Æresmedlem

X

1009 Treningsskytter fra annet lag

 

1010 Studentskytter fra annet lag

 

1011 Støttemedlem fra annet lag

 

1012 30-skudds skyttere fra Forsvaret/Politi etc.

X