Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Verktøykasse for skytterlaget

Her følger en beskrivelse av Verktøykassa for skytterlaget. Leder i skytterlaget og andre utvalgte har tilgang til denne.

Verktøykasse for skytterlaget

Beskrivelse av de ulike delene, henvisning til nummer i bildet over.

1. Meny VK Skytterl. gir deg tilgang til verktøykassa. Når du logger deg inn og har ett verv som skytterlagsleder eller skytterlagsadmin kommer denne menyen automatisk fram.

2. Knappen "Mitt DFS" er tilgjengelig for alle, og alle medlemmer i skytterlag kan logge inn på min side for å se påmeldinger, resultater, ajourholde adresseinfo m.m.

3. Rapporter er tilknyttet medlemssystemet, og her kan man skrive ut kontingentgiro, medlemslister, resultater m.m. 

4. Medlemmer. Her klikker du og få fram en oversikt over dine medlemmer. Ref skjermbilde over. Ved å klikke på medlemmets navn kan du redigere adresse, klasse, medlemstype m.m. Du kan også legge inn merker.

Ved å klikke på "Historiske medlemmer" og deretter "Hent" får du opp alle medlemmer i laget som er utmeldt.

I meny til venstre kan du også opprette ett nytt medlem ved å klikke på "Opprett nytt medlem" For å melde ut/slette et medlem, må du gå inn på medlemmet og sette inn en utmeldingsårsak og en dato. Da vil medlemmet gå over til "historiske medlemmer".

5. Kontingentrutiner. Brukes for å kjøre ut kontingent og for å registrere innbetalinger. Basert på samme giro som DFS har brukt de siste 5 årene. NBNB! ALLE lag må ta ibruk dette, for at rapportering til blant annet Frifond skal bli riktig. Om du ikke skriver ut giroer, så må du registrere innbetalinger. Jo færre som registrerer innbetaling jo mindre blir potten i Frifond.

6. Skytterlagsinfo. Legg inn info om ditt skytterlag her, også adresseinformasjon. Det du legger ut her, vises på presentasjonssiden. (kart nederst på dfs.no)

Eksempel: http://www.dfs.no/Skytterlagssider/viken-ii-krets/follo/spydeberg/. Legg merke til at stevner automatisk listes ut her.

7.Utvalg/verv. Her legger skytterlaget inn medlemmene i de ulike utvalgene. NB! De som ligger i utvalget "Skytterlagsadmin" har full til gang til verktøykasse. Skal man avslutte ett verv legger man inn en slutt dato. Har man registrert feil, så må man også legge inn en slutt dato, og registrere på nytt. 

8. Interne merker viser oversikten over lagets interne merker, som man kan registrere på. NB merker med kode A vises ikke her. Det er bare lagets egne merker som kommer fram her.

9. Stevneoversikt. Her legger man inn alle stevner man har i eget lag. Man kan også registrere alt av kurs/møter. Alt dette vil da vises på presentasjonssiden for laget, og man kan da enkelt lage en link med henvisning til denne siden (for eksempel på sine hjemmesider)

10. Skjema. Her vil vi etterhvert legge ut rapporter/skjema fra gamle tillitsnett. Dette er en jobb som skal være sluttført senest 1. mai 2012.