Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Årsrapport 2020

Årsrapport 2020 - "Mitt DFS" -"Vk skytterl." og "Vk saml" - frist 1. november 2020.

Årsrapport 2020 er tilgjengelig fra 1. oktober. Frist for innlevering er 1. november.

Skytterlagsleder og administratorer i skytterlaget har tilgang til ”Vk skytterlag” etter innlogging. Her vil man finne menyvalget ”Årsrapport”.

Fra 1. oktober kan skytterlagene begynne innlevering av årsrapporten.

Viktig: Årsrapporten (grunnlagsdata) baserer seg på medlemstallet pr. 1. oktober 2020. Dersom antallet arrangementer ikke stemmer, kan knappen «Oppdater arrangementstall» benyttes, etter at skytterlaget har ajourført opprettede stevner i arrangementskalender.

Viktig: Medlemstype ”Ukjent” vil ikke telle med på årsrapporten. Det er derfor viktig at man sjekker i medlemsregisteret at man ikke har medlemmer som har medlemstypen ”Ukjent”!

Viktig: Husk å legge inn 30-skudds skyttere som ikke er medlemmer i feltet "Andre 30-skudds skyttere". Skriv inn tall direkte i feltet. Her føres militært personell/politi/jegere etc, som har skutt på banen og som ikke er medlem i skytterlaget. Dokumentasjon oppbevares i skytterlaget. 

Husk: Benytt "Lagre" til høyre for "Hent nye arrangementstall", dersom skytterlaget oppdaterer tallene manuelt for arrangementer. Dersom skytterlaget har lagt inn stevner som er arrangert (f.eks.interne) på et senere tidspunkt enn 1. oktober i arrangementskalender, så benytt "Hent nye arrangementstall" og trykk "Lagre".

Merk: Det er tre nye felter som er tilført skjemaet (huk av Ja/Nei). Et av de nye feltene heter "Signert medlemsliste for betalende medlemmer under 26 år". NB! Gjelder betalende medlemmer per 31.12.2019. Listene som sendes inn nå blir dokumentasjon for Frifond 2021 og 2022 (som begge får grunnlagsår 2019 pga. Covid-19). Dette gjelder lag som IKKE er med på sentral kravkjøring. Benytt rapporten "Medlemskontingent betalt" under "Rapporter" i "Vk skytterl.". Mer Frifond-info lenger nede.

Husk å klikke på "Lagre Årsrapport"-knappen når du har lagt inn tall. Når du er ferdig og klar til å sende inn, trykker du "Send inn Årsrapport"

Samlaget
Samlaget kan se status for alle årsmeldinger for valgt år, under meny "Vk saml", og menyvalg "Årsrapport". Her listes alle lag i samlaget opp under. Ved å klikke på ”Se/Endre” kan samlaget gå inn og se på årsmeldingen. Samlaget kan deretter returnere årsrapport, eller godkjenne denne. Her har man status på hvilke skyttterlag som har sendt inn, og hvilke skytterlag som samlaget har godkjent.F
rifond 2021 og 2022

-I en ny midlertidig forskrift som nå er på høring foreslår Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet at 2019 skal erstatte 2020 som grunnlagsår for de unge frivillige organisasjonene. Det betyr at 2020, et år med betydelig redusert aktivitet for de aller fleste barne- og ungdomsorganisasjonene, ikke skal regnes med når nye søknader om grunnstøtte skal skrives i 2021.-

For DFS vil det si at grunnlagsår 2019 blir lagt til grunn for Frifond 2021 og 2022:

I forbindelse med arbeidet med årsrapporten er det viktig å sjekke at kravene til å være støtteberettiget til Frifond i 2021 og 2022 er i orden, da grunnlagsåret for utbetaling er tall fra 2019.

Minimumskravene for driftsstøtte er: 

  • Skytterlaget må ha minst 5 betalende medlemmer under fylte 26 år. Medlems-kontingenten skal være på minst 50 kroner for hvert medlem, og gjelde for maksimalt ett kalenderår. Ved familiemedlemskap teller hvert medlem som individuelt medlem, og kontingenten for familiemedlemskap skal til sammen ikke være mindre enn 100 kroner.
  • Medlemskontingent må være generert og deretter registrert som «Fullt betalt» i Mitt DFS, og kunne dokumenteres. Medlemsregistreringen i Mitt DFS må minst inneholde navn, fødselsår og adresse.
  • Skytterlaget må ha levert årsrapport for grunnlagsåret.
  • Skytterlaget må, i henhold til standardlov for skytterlag § 6-10, ha et valgt ungdomsutvalg. Leder i ungdomsutvalget må være registrert med vervet under Utvalg/Verv under VK-skytterlag.
  • DFS skal ha mottatt rapport fra skytterlagene på bruk av fjorårets tilskudd før årets tilskudd utbetales til skytterlagene. Rapporten levere på eget skjema i Mitt DFS innen 1. oktober året etter tilskuddsåret.

 
Ut over minimumskravene tildeles det aktivitetsstøtte dersom:

  • Skytterlaget har arrangert minst ett terminfestet stevne i en DFS-aktivitet i grunnlagsåret, der resultatene er registrert i Mitt-DFS
  • Skytterlaget har minst en deltaker representert som er 17 år eller yngre ved minst et samlagsstevne i grunnlagsåret.

Merk at skytterlag som ikke bruker sentral medlemskontingentkjøring fra Skytterkontoret  dokumentere innbetalt medlemskontingent i grunnlagsåret, og sende medlemslisten (signert av leder eller to styremedlemmer) til DFS sammen med årsrapporten for bruk av tildelte midler. Kontingentinnbetaling skal kunne spores tilbake til det enkelte medlemmet, og være registrert som «Fullt betalt» i Mitt DFS.

Ved kontantbetaling skal medlemmet signere på at hen har betalt kontingent til skytterlaget for det aktuelle grunnlagsåret. Kontingentinnkrevingen skal også merkes med dato for innbetaling, hvilke år det betales for og hvor mye som er innbetalt.Veiledninger

Se vår veilednig for Årsrapport 2020 og vår veiledning for Mitt-DFS for utfyllende informasjon om hvordan man gjør de enkelte ting i praksis. Se også retningslinjer for Frifond - sak 2/2020 - Norges Skytterstyre

Årsrapport 2020 - skytterlag (krever at du er logget inn på Mitt DFS)

Årsrapport 2020 - samlag (krever at du er logget inn på Mitt DFS)


Ta kontakt med oss på support@dfs.no dersom du har spørsmål eller problemer.