Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Årsrapport 2021

Årsrapport 2021 - "Mitt DFS" -"Vk skytterl." og "Vk saml" - frist 1. november 2021.

Årsrapport 2021 er tilgjengelig fra 1. oktober. Frist for innlevering er 1. november.

Skytterlagsleder og administratorer i skytterlaget har tilgang til ”Vk skytterlag” etter innlogging. Her vil man finne menyvalget ”Årsrapport”.

Fra 1. oktober kan skytterlagene begynne innlevering av årsrapporten.

Viktig: Medlemstype ”Ukjent” vil ikke telle med på årsrapporten. Det er derfor viktig at man sjekker i medlemsregisteret at man ikke har medlemmer som har medlemstypen ”Ukjent”!

Viktig: Husk å legge inn 30-skudds skyttere som ikke er medlemmer i feltet "Andre 30-skudds skyttere". Skriv inn tall direkte i feltet. Her føres militært personell/politi/jegere etc, som har skutt på banen og som ikke er medlem i skytterlaget. Dokumentasjon oppbevares i skytterlaget. 

Husk: Benytt "Lagre" til høyre for "Hent nye arrangementstall", dersom skytterlaget oppdaterer tallene manuelt for arrangementer. Dersom skytterlaget har lagt inn stevner som er arrangert (f.eks.interne) på et senere tidspunkt enn 1. oktober i arrangementskalender, så benytt "Hent nye arrangementstall" og trykk "Lagre".

Merk:"Signert medlemsliste for betalende medlemmer under 26 år". Gjelder betalende medlemmer per 31.12.2019. Listene som sendes inn nå blir dokumentasjon for Frifond 2021 og 2022 (som begge får grunnlagsår 2019 pga. Covid-19). Dette gjelder lag som IKKE er med på sentral kravkjøring. Benytt rapporten "Medlemskontingent betalt" under "Rapporter" i "Vk skytterl.". Mer Frifond-info lenger nede.

Husk å klikke på "Lagre Årsrapport"-knappen når du har lagt inn tall. Når du er ferdig og klar til å sende inn, trykker du "Send inn Årsrapport"

Aarsrapport-web.jpg

Samlaget
Samlaget kan se status for alle årsmeldinger for valgt år, under meny "Vk saml", og menyvalg "Årsrapport". Her listes alle lag i samlaget opp under. Ved å klikke på ”Se/Endre” kan samlaget gå inn og se på årsmeldingen. Samlaget kan deretter returnere årsrapport, eller godkjenne denne. Her har man status på hvilke skyttterlag som har sendt inn, og hvilke skytterlag som samlaget har godkjent.F
rifond

Ref: Retningslinjer for Frifond - Norges Skytterstyre sak 07/2021

Ref: FrifondmidlerVeiledninger

Se vår veilednig for Årsrapport og vår support for Mitt-DFS for utfyllende informasjon om hvordan man gjør de enkelte ting i praksis. Se også retningslinjer for Frifond - sak 7/2021- Norges Skytterstyre

Årsrapport 2021 - skytterlag (krever at du er logget inn på Mitt DFS)

Årsrapport 2021 - samlag (krever at du er logget inn på Mitt DFS)

Videre oppfølging av skytteråret: Klassesetting

Ta kontakt med oss på support@dfs.no dersom du har spørsmål eller problemer.