Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Utvalg og styre

I ny løsning må alle som skal registreres med verv registreres i ett utvalg. Alle utvalg og verv vil være faste for alle lag. Her må lagene tilpasse seg. Det vil være obligatorisk å registrere skytterlagsstyret, samt ungdomsutvalg. De andre utvalgene er "frivillig". Men for historikken sin skyld anbefaler vi alle å ta ibruk dette.

I forbindelse med konvertering av data fra gammel til ny løsning, må skytterlagene definere hva dagens verv skal konverteres til. Båd til hvilket utvalg og hvilket verv. Dermed blir konverteringen korrekt utført. Og det blir mindre jobb i ettertid og rette opp dette.

 

Utvalg, som er tilgjengelige for alle

Verv som kan registreres i de ulike utvalgene:
0001 Skytterlagsstyret 0001 - Skytterlagsstyret
0002 Ungdomsutvalg 0002 - Ungdomsutvalg
01 Leder 01 - Leder
0003 Valgkomite 0003 - Valgkomite
02 Nestleder 02 - Nestleder
0004 Revisjonsutvalg 0004 - Revisjonsutvalg
03 Kasserer 03 - Kasserer
0005 Redaksjon-/webkomite 0005 - Redaksjon-/webkomite
04 Sekretær 04 - Sekretær
0006 Jeger-/elgbanekomite 0006 - Jeger-/elgbanekomite
05 Medlem 05 - Medlem
0007 Økonomi-/finanskomite 0007 - Økonomi-/finanskomite
06 Revisor 06 - Revisor
0008 Banekomite 0008 - Banekomite
07 Vara 07 - Vara
0009 Kjøkken-/festkomite 0009 - Kjøkken-/festkomite
15 Ammunisjonsforvalter 15 - Ammunisjonsforvalter
0010 Dugnadskomite 0010 - Dugnadskomite
20 Materialforvalter 20 - Materialforvalter
0011 Samarbeidsutvalg 0011 - Samarbeidsutvalg
21 Banekontakt 21 - Banekontakt
0012 Materialgruppe 0012 - Materialgruppe
22 IT-kontakt 22 - IT-kontakt
0013 Instruktørutvalg 0013 - Instruktørutvalg
0014 Huskomite 0014 - Huskomite
24 Instruktør 24 - Instruktør
0020 Sportslig utvalg 0020 - Sportslig utvalg
25 Webansvarlig 25 - Webansvarlig
0030 Diverse 1 0030 - Diverse 1
26 Pressekontakt 26 - Pressekontakt
0031 Diverse 2 0031 - Diverse 2
27 Redaktør 27 - Redaktør
0101 Samlagsstyret 0101 - Samlagsstyret
28 Skifeltkontakt 28 - Skifeltkontakt
0102 Instruktørutvalg 0102 - Instruktørutvalg
29 Utdanningskontakt 29 - Utdanningskontakt
0103 Uttakskomite 0103 - Uttakskomite
50 Skyttertingsrepresentant 50 - Skyttertingsrepresentant
0105 Utdanningsutvalg 0105 - Utdanningsutvalg
1001 Norges skytterstyre 1001 - Norges skytterstyre
1002 DFSU  1002 - DFSU 
1003 Utvalget for skifelt 1003 - Utvalget for skifelt
1004 Rådgivende utvalg 1004 - Rådgivende utvalg
1005 Domsutvalget 1005 - Domsutvalget
1006 Appelutvalget 1006 - Appelutvalget
1007 Skyttertinget 1007 - Skyttertinget