Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Klassesetting 2013 med mer

Klassesetting for alle medlemmer i DFS kjøres 1/1-2013 kl. 0800. Dvs at medlemmets klasse endres automatisk på bakgrunn av resultater/alder.

Klassesetting:

I forbindelse med at det kjøres en sentral klassesetting 1. januar for samtlige medlemmer i alle skytterlag, bør skytterlagene gjøre følgende før dette (i 2012)

1. Medlemmer som ønsker å skyte i en annen klasse enn det alder/klassesetting tilsier. Velg dette medlemmet og angi ønsket klasse for 2013 i feltet (Frivillig klassesetting)

2. Man bør også angi frivillig klassesetting for de medlemmer der det mangler resultater i løsningen.

Om man ikke gjennomfører pkt 1 eller 2 så er ikke dette noen krise. Man vil da oppleve at noen står i feil klasse i 2013. Da kan man bare gå inn og endre klasse på vedkommende i medlemsregisteret.

I forbindelse med klassesettingen vil feltet "frivillig klassesetting" blankes ut for alle 1. januar. Påmeldinger påvirkes ikke hvis man har endret klasse fra 2012 til 2013. 

Klassesettingsrapport
(pr 19.12 kommer alle medlemmer som har fødselsdato ut, de som ikke har dette kommer ikke med på rapporten, og vil da stå i samme klasse neste år. )

Under "Vk skytterl" og "Rapporter" ligger rapporten "Klassesetting". Her kan alle skytterlag sjekke sine medlemmer. Man bør da skrive ut denne rapporten, og sjekke klasser. Er det noen feil, så sett korrekt klasse i feltet "Frivillig klassesetting"

I skjermbildet under så velg rapporten klassesetting. Klikk deretter på diskett, for å eksportere lista til PDF.

Hva endres?
Når klassesettingen kjøres 1.1.2013 så vil klasse endres på medlemmer utifra alder og resultater. NB! Det er noen unntak.
- Skyttere i klasse 1-5 som er over 55 år klassesettes på bakgrunn av resultater. Skal disse skyte i klasse V55 må man sette dette opp i frivillig klassesetting.
- ASP som fyller 18 år i 2013 rykker automatisk opp i klasse 1.
- Det er også lagt inn en del sjekker på feltet "frivillig klassesetting". Setter man klasse 3 her, og man har resultater som tilsier at man skal skyte i klasse 4, så vil ikke systemet sette vedkommende til klasse 3. 

Opprykksoversikt

Resultater på dfs.no i 2013:

I 2013 skal alt av resultater legges ut på dfs.no (ref. styrevedtak Norges Skytterstyre, desmber 2012). For å få lagt ut resultater riktig er det to ting som er viktig i rersultatprogrammet.

1. Siste versjon!!
2. Sett opp programmet riktig!

Nedenfor er det en link til KTS angående oppsett av systemet slik at man får laget en korrekt XML. (Eksempel fra Megalink er i skrivende stund ikke mottatt) 

Kongsberg Target system AS

http://download.kme.no/download/Leon-DFS-1-0.pdf