Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Teknisk møte LS-2013

Forsvaret, arrangøren og DFS avholdt nylig ett teknisk koordineringsmøte med arrangøren på skytebanen i Oppdal.

I forbindelse med Landsskytterstevnet har DFS og Forsvaret møte med arrangøren for å avklare tekniske forhold. I slutten av november fant koordineringsmøtet sted i Oppdal.

30 deltagere var tilstede.

Bilde over: Stevnepresident Ebbe Derås, sjef HV12 følger nøye med på diskusjonene.

FLO/Land kap har koordineringsansvaret for Forsvarets leveranser til Landsskytterstevnet. Forsvarets leveranser består av:

- Elektronisk skivemateriell på 100m og 200m, levert av Kongsberg Target system.
- Elektronisk skivemateriell på stang og felthurtig, levert av Romerike tekniske verksted og SIUS AG.
- Servere, brannmur, pc'er levert av Cyberforsvaret. 

Skytterkontoret stiller med resultatservice programmet for LS og drifter dette.

Arrangør er ansvarlig for infrastruktur nettverk/data og strøm.

Oppdal har mye av infrastukturen på plass allerede. Fra forrige LS ble det lagt mye fiberkabel og dette vil gjenbrukes i 2013. 

Det som har endret seg mest siden 2003 er opplegget rundt speaker/NRK/DFS, som medfører behov for en brakkerigg der DFS, NRK, speaker og Cyberforsvaret vil være.

Totalt vil det være ca. 70 pc'er i resultatservice nettverket under LS.

Bilde over: NRK og leder i Oppdal skytterlag Arnt E. Gorset ser på løsninger for kamera på skinner foran 200m standplass. I tillegg planlegger NRK også kamera i waier som dekker hele arena. (Fra NRK: Reidar Stjernen og Nicolay Sørensen, begge producere under LS2013)

Bildet over viser arena, og 100m opp til høyre. 200m ligger lenger til høyre.

Standplass 200m. Foreløpig er dette lagerplass, men både 100m og 200m er inntakt og klar til bruk.

For mer informasjon om Landsskytterstevnet 2013 se arrangørens hjemmesider.