Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Oppdateringer på dfs.no

Oppdateringer 18. april 2013

En rekke oppdaterte og nye funksjoner ble lagt ut 18. april. De fleste endringene gjelder VK-skytterlag og VK-samlag


DFS-943: Åpnet opp for at skifelt og skogsløp kan registrere påmeldinger på lag/skiver. Tidligerer var det begrenset til "enkel" påmelding. Dette var en feil antagelse. Det var jo mulig å opprette skogsløp og skifelt med lag og øvelser så dette er nå rettet.
---------------------
r50661
DFS-923: Påmelding til stevne - sjekk om skytter har tilgang til stevne, før påmelding starter. Tidligere kunne man reservere skive og først ved lagring fikk man en feilmelding, som kunne skape følgeproblemer.
---------------------
r50648
DFS-884: Bug: Nedlagte skytterlag (ShowOnWeb er satt til 'N' i WO klienten) kommer fram på websidene. Tidligere tok jeg ikke hensyn til ShowOnWeb feltet. Hverken på Actor eller Association. Det innføres nå og tas ibruk på både Skytterlag og samlag
---------------------
r50636
DFS-924: Endre sortering under "Stevneoversikt". Sortere på høyeste dato først. 
---------------------
r50625
DFS-936: Fristill "Legg inn resultat" fra resultat oversikts tabellen. Dette for å forenkle vedlikehold og utvidelses potenstialet pr øvelse type, vdr innleggelse av flere resultat felt. Dette er primært drevet av bane og felt utvidelser. På ett senere tidspunkt vil det komme mulighet for å legge inn resultat for 45 skudd bane, helmatch etc. ikke med i denne deployen.
---------------------

r50287
DFS-491: Mulighet for å registrere ett stevne/kurs på samlag. Denne muligiheten introduseres i Opprett/Rediger stevne siden, ved at samlaget er et av valgene i nedtrekksmenyen. Valget gis kun til samlagsadministratorer.
---------------------

r50271
DFS-922: Lagt til "Skytter uten id på stevne" liste under fane 4 itillegg til webdelen som finnes fra før. Dette vil forenkle jobben ved import av resultater. Da ser man med en gang om det er noe feil med importfilen. Alle som ikke har skytterId vil komme fram i denne listen, og arangørlaget kan enkelt søke opp navn på alle skyttere blant de skytterlagene som deltok på stevnet. Egen veilledning for dette vil bli utarbeidet.
---------------------
r50201
DFS-766: Endret teksten fra Kommende Stevner til Kommende arrangementer. Dette er en mer riktig tekst for å dekke stevner og kurs/møter. 
---------------------
r50185
DFS-599:På innendørs vistes kun medalje for 35 skudd, i tillegg ble verdi for medalje borte ved manuell resultatregistrering. Begge disse to er nå rettet.
---------------------
r49830
DFS-873 : fix for IE7 (1px adjustment on select)
---------------------
r49828
DFS-873 :Medlemsskjermbildet er nå endret. Det kommer to kolonner. På den måten vil det være enklere å se SkytterId med mer.
---------------------
r49816
DFS-877 Endret sorteringsrekkefølge for Påmeldinger fra LAGNR til TID for når Laget har sin skytetid. (Lagnr vil i det fleste tilfeller gi korrekt rekkefølge, men det blir feil dersom man i ettertid legger til Lag innimelleom de lagene som allerede er opprettet. Når man nå oppretter nye lag i ettertid vil disse komme i riktig rekkefølge, både på påmelding og under oppsett av påmelding.
---------------------
r49497
DFS-766: Opprett/rediger stevne: Enable fane 3 for kurs. Endrer samtidig teksten "stevne" til "arrangement" for å dekke over kurs og møter som også opprettes via denne modulen.
---------------------
r49495
DFS-664 Fikset utskriftsfunksjon i Årsrapport. Også omtalt i bug DFS-781.
---------------------
r49303
DFS-845: Rapporter skal kunne hentes opp selv om det ikke finnes inputparametere til WO kallet. 
---------------------
r49285
DFS-624: Lagt på FET skrift type på resultatverdiene under hoved og finale. Plassering som er angitt i parantes skal ikke stiles med fet skrift. 
---------------------
r49282
Bug: Oppdaget at det ikke skrives ut Tid ved visning av resutlatdetaljer i fane 5 under Rediger Stevne, for stevnetypene skogsløp og skifelt
---------------------
r49141
DFS-911: Ved manuell registrering av resultater så blir verdier i feltet Medalje borte ved lagring. Gjelder kun ved registrering av resutlater på øvelsen Felt. Det fungerer på Bane og innendørs øvelsene.
---------------------
r49132
DFS-849: Lagt inn tre nye kolonner i resultatvisningen for øvelsene Bane og innendørs. 10, 15 og Omg kolonnene. Endret også Title til å inkluderer stevnenavn og dato for stevne, for SEO.
---------------------
r49108
DFS-852: I FF og IE rendres tabellen forskjellig når vi bruker rowspan og colspan. Jeg har nå gjort dette slik at det vises likt i begge nettleserne.
---------------------
r49088
DFS-838 Hjemmesider skytterlag - Endring: logo til skytterlaget bør stå på venstre side og logo til DFS på høyre side. DFS-885 Hjemmesider skytterlag - Bug: Logo til skytterlaget vises kun på forsiden, blir bort når man går til undersider. Fikset.
---------------------
r49072
DFS-878: Bugfix: Antall nyhetssaker Egenskapen tar ikke effekt på forsiden av Hjemmesidene til Skytterlagene. Refakturerte samtidig bruken av GetImageText, GetImageUrl og GetUrl
---------------------
r48704
DFS-852: Manuelt registrering av innertiere under fane 5 på "Endre stevne" siden.
---------------------
r48698
DFS-852: Mapper opp felt for Innertiere for Bane og Innendørs skyting. Dvs henter inn innertiere i vår datamodell via DFS_HENT_RESULTAT, og legger opp til at det også kan skrives tilbake til WO via DFS_OPPRETT_RESULTAT.
---------------------

+ en lang rekke mindre fiks og endringer i medlemssystemet.

19.04. Bugfix ved påmelding av forhåndspåmeldte i fane 6. Feilen kom med deploy den 18.04. Er nå rettet.

Annet:

Feil i resultatlister der klasse V55 kommer med på totaltlista feltskyting. Skal ikke være med der pga doping eller Adlerauge.
Løsning KTS resultatprogram:
- Ved bruk av feltet kategori, kunne disse skytterene skilles ut (de som skulle delta i finale klasse 2-5 og V55 uten adlerøye).