Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Nye ting på dfs.no i 2013

Ny funksjonalitet utvikles

DFS har fått mange ønsker om endringer på dfs.no. Dette gjelder Mitt DFS og medlemssystem. Det jobbes med dette nå.

(Denne saken er oppdatert 14/2-2013).

I perioden februar /mars jobbes det mye med å rette opp en del ting i løsningen, samt ny funksjonalitet. Pr idag har vi ca. 100 saker registrert, og vi må prioritere disse sakene.

Pr idag er følgende saker prioritert:

- Medlemsskjermbildet deles opp og gi bedre tilbakemelding om feil. Knapperad øvesrt, og noen nye felter. Mulighet for å sende epost til nye medlemmer med opplysninger +++.

- (Løst 13/2) Endre skjermbilde for påmelding. Er noe ulogisk bygd opp idag. Dette endres. I tillegg fjernes mulighet for å lagre tomme dager, som medfører at man ikke får importert påmeldinger i resultatprogram.

- Reservere skiver ved påmelding

- Innlesing av resultater gjøres mer robust, og gir bedre tilbakemelding om evt. feil, manglende ID, etc.

- Kontingent viser feil sum hvis betaling ikke er registrert i 2012. Dette skal rettes.

- Norgescup, egne sider for sammenlagtstillingen i norgescupen med summering.

- Skytebaneregister. Det skal lages ett skytebaneregister og alle skytebaner registreres med koordinater. På sikt vil dette danne grunnlaget for en elektronisk skytebaneguide.

- Bidragsoversikt lag samlag, samt utbetaling av pengepremier til DFS. (Skal være klart til 1. oktober)

- (Løst 13/2) Mitt DFS, generelle rettinger, blant annet sortering av lister med mer.

- Merkeregistrering, forbedringer, inkludert registrering av dugleiksmerke.

- Resultaterlister, forbedre sortering og få med 10 og 15 skudd.

- (Løst 13/2) Ved manuell resultatregistrering vises ikke resultater i oversikten.

- Ny rapport for å skrive ut medlemsdata til Excel

- (Mange småting løst 13/2) En lang rekke små fiks/forbedringer.

- (Løst 13/2) Mulighet for at kun samlagsadmin kan melde på skyttere på stevner. Er blant annet tenkt brukt til samlagsskyting Landsskytterstevnet, men kan også brukes i andre sammenhenger, der samlaget er ansvarlig for å melde på.

I tillegg til dette har vi en lang rekke fiks av småbugs etc.(Mange småting løst 13/2).

Fra april 2013 så har vi følgende andre saker registrert som det vil jobbes med! NB! Vi må prioritere blant disse sakene og kan ikke love at alt blir ferdig i 2013.