Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Konvertering av Idium-hjemmeside

Alle Idium-hjemmesider blir lagt ned fra nyttår, og i disse dager konverteres de over til Grasrot-løsningen. Her følger viktig informasjon.

Grasrot er vår nye hjemmesideløsning, og det kan lese mer om hvordan denne fungerer under brukerveiledinger på dfsgrasrot.no.

Alle skytterlag som i dag har en Idium-side (URL-adresse som starter med skytterlag2.no eller skytterlag3.no) vil i disse dager få siden konvertert til Grasrot. I den forbindelse har vi sendt ut informasjon til alle skytterlag og samlag, samt at vi har lagt ut viktig informasjon på dfsgrasrot.no

På infosiden fremkommer det når deres skytterlag får siden konvertert. Videre er det noen sider vi ikke anbefaler skal bli konvertert, dette fremkommer også i oversikten. Hvis det er feil, er det viktig at vi får tilbakemelding. Dog mangler vi svar fra flere skytterlag, og spesielt mangler vi svar på hvem som er kontaktperson i skytterlagene. Vedkommende vil bli lagt til som administrator for den konverterte siden. Hvis vi ikke får tilbakemelding på dette, vil dere ikke kunne bruke den nye løsningen.

Les mer på nevnte informasjonsside, og vi tar gjerne i mot spørsmål.