Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018 - "Mitt DFS" -"Vk skytterl." og "Vk saml" - frist 1. november 2019.

Årsrapport for skytterlag har innleveringsfrist 1. november. Vi minner også om sjekk av data i forbindelse med Frifond-året 2021, hvor 2019 er grunnlagsåret.

Skytterlagsleder og administratorer i skytterlaget har tilgang til ”Vk skytterlag” etter innlogging. Her vil man finne menyvalget ”Årsrapport”.

Fra 25. september kan skytterlagene begynne innlevering av årsrapporten.

Viktig: Årsrapporten (grunnlagsdata) baserer seg på medlemstallet pr. 25. september 2019. Dersom antallet ikke stemmer kan knappen «Oppdater medlemstall og arrangementer» benyttes, etter at skytterlaget har ajourført sitt medlemsregister. Samlagene har mulighet til å endre på medlemstall for skytterlag som ikke har lagt inn noen medlemmer i sitt medlemsregister.

Viktig: Medlemstype ”Ukjent” vil ikke telle med på årsrapporten. Det er derfor viktig at man sjekker i medlemsregisteret at man ikke har medlemmer som har medlemstypen ”Ukjent”!

Viktig: Husk å legge inn 30-skudds skyttere som ikke er medlemmer i feltet "Andre 30-skudds skyttere". Skriv inn tall direkte i feltet. Her føres militært personell/politi/jegere etc, som har skutt på banen og som ikke er medlem i skytterlaget. Dokumentasjon oppbevares i skytterlaget. 

Husk å klikke på "Lagre Årsrapport"-knappen når du har lagt inn tall. Når du er ferdig og klar til å sende inn, trykker du "Send inn Årsrapport"

Samlaget
Samlaget kan se status for alle årsmeldinger for valgt år, under meny "Vk saml", og menyvalg "Årsrapport". Her listes alle lag i samlaget opp under. Ved å klikke på ”Se/Endre” kan samlaget gå inn og se på årsmeldingen. Samlaget kan deretter returnere årsrapport, eller godkjenne denne. Her har man status på hvilke skyttterlag som har sendt inn, og hvilke skytterlag som samlaget har godkjent.F
rifond 2021

I forbindelse med arbeidet med årsrapporten er det viktig å sjekke at kravene til å være støtteberettiget til Frifond i 2021 er i orden, da grunnlagsåret for utbetaling i 2021 er tall fra 2019. Minimumskravene for driftsstøtte er: 

  • Skytterlaget må ha minst 5 betalende medlemmer 25 år og yngre, pr 31/12, og en medlemskontingent på minimum 50 kr i 2019. Medlemskontingent må være registrert som "Fullt betalt" i Mitt DFS. Medlemsregistreringen i Mitt-DFS må minst inneholde navn, fødselsår og adresse.
  • Skytterlaget må levere årsrapport for 2019.
  • Skytterlaget må i henhold til standardlov for skytterlag §5-10, ha et valgt undomsutvalg. Minimum ungdomsleder må være registrert i Mitt-DFS med gyldig verv i 2019.

 
Ut over minimumskravene tildeles det aktivitetsstøtte dersom:

  • Skytterlaget har arrangert minst ett terminfestet stevne i en DFS-aktivitet i grunnlagsåret, der resultatene er registrert i Mitt-DFS
  • Skytterlaget har minst en deltaker representert som er 17 år eller yngre ved minst et samlagsstevne i grunnlagsåret.Veiledninger

Se vår veilednig for Årsrapport 2019 og vår veiledning for Mitt-DFS for utfyllende informasjon om hvordan man gjør de enkelte ting i praksis. Se også retningslinjer for Frifond - sak 2/2019 - Norges Skytterstyre

Årsrapport 2019 - skytterlag (krever at du er logget inn på Mitt DFS)

Årsrapport 2019 - samlag (krever at du er logget inn på Mitt DFS)


Ta kontakt med oss på support@dfs.no dersom du har spørsmål eller problemer.