Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Dugleiksmerket

Revidert regelverk og utdrag av skytterboka pkt. 12.210 og pkt 12.213

   
   

Program

Arena

Serie 1

Serie2

Serie 3

Serie 4

Tid

Klasse 1, AG3, HK416, NV og Jeger

200/300 m

5 ligg

5 ligg

5 ligg

10 ligg

3/2/2/2

Klasse 3-5 (samt EJ)

200/300 m

5 stå

5 kne

5 kne

10 ligg

3/2/2/2

Klasse 2 og V55 (samt R/ER/J)

200/300 m

5 kne

5 kne

5 kne

10 ligg

3/2/2/2

Klasse EJ

100 m

5 ligg

5 stå

5 kne

3stå-3kne-4ligg

1,5/3/2/3

Klasse V65 og V73

100 m

5 ligg

5 ligg

5 ligg

10 ligg

3/3/3/3

Klasse NU, NV, R ER

100 m

5 ligg

5 ligg

5 ligg

10 ligg

2/2/2/3

Klasse J

100 m

5 ligg

5 kne

5 ligg

6 kne+4ligg

2/2/2/3


Diverse:
Rekrutteringsklassene skyter en standard 25-skudd DFS program på 100 m.
Rekrutteringsklassene kan velge å delta på 300/200 m.

Prøveskudd

Arena

 

Manuelle skiver

Elektronikk

Alle klasser 300/200/100 m Før 15-skudden 3+1+1 Fritt antall på 3 min
    Før 10-skudden 1+1+1 Fritt antall på 3 min

 
Dugleiksmerket:

Oppnådd

Valør

Poeng/krav

Utmerkelser

Kommentar

1. gang Bronse 170 poeng Dugleiksmerket  
1. gang Sølv 190 poeng Dugleiksmerket Ikke krav til tidligere bronse
1. gang Gull 210 poeng Dugleiksmerket Ikke krav til tidligere bronse/sølv
         
6. gang   Gullkrav 5-årsmerket  
9. gang   Gullkrav Første stjerne Festes på medaljen
12. gang   Gullkrav Andre stjerne Festes på medaljen
15. gang   Gullkrav Tredje stjerne Festes på medaljen
15. gang   Gullkrav Dugleiksmerkestatuetten  
         
18. gang   Gullkrav Stjerne Festes på statuett
Hvert tredje år   Gullkrav Stjerne Festes på statuett
         
25. gang   Gullkrav Dugleiksmerkefat Med diplom
Hvert femte år   Gullkrav Diplom  
         
50. gang   Gullkrav DFS skjold Egen inskripsjon
 

Diverse:
Laget kan arrangere skyting om dugleiksmerket flere ganger pr. år men en skytter kan delta kun en gang pr. år. Laget sender resultatene på eget skjema til samlaget som ordner med utmerkelsene. DFS deler ut premie til beste skytter hvert år på landsbasis. Husk å sende inn gravkort/utskrift.

Dugleiksmerket for rekrutteringsklassene på 100 m:
Rekrutteringsklassene skyter en standard 25-skudd DFS program på 100 m.

Oppnådd

Valør

Poeng/krav

Utmerkelser

Kommentar

1. gang Bronse 170 poeng Dugleiksmerket  
1. gang Sølv 190 poeng Dugleiksmerket Ikke krav til tidligere bronse
1. gang Gull 210 poeng Dugleiksmerket Ikke krav til tidligere bronse/sølv
         
3. gang   Gullkrav 3-årsmerket  
4.-7. gang   Gullkrav Stjerne Hvert år og festes på medaljen
 

Diverse:
Kan skytes flere ganger i året, men kun et merke kan oppnås pr. år. Nybegynner Ung har ikke noe krav til poengsum og får bronsemerket hvert år de skyter.