Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Klassesetting

Reglement for klassesetting.

Informasjon: Klassesetting 2021/2022


Klassesetting for 2021/2022 ble kjørt 1. oktober
.
Skytterlagene må selv gå inn i medlemsregister å korrigere evt. feil eller de som ønsker å skyte i en høyere klasse enn det de er kvalifisert for.

Vær også oppmersom på:

  • For klasse EJ teller ikke resultater skutt i klasse 4 med på klassesettingen. 
  • Kontakte skyttere som rykker ned fra klasse 3 til klasse 2, for en sjekk om de faktisk ønsker å rykke ned.
  • Skyttere i klasse 3-5 som blir 55, 65 eller 73 år blir ikke automatisk flyttet til disse klassene. Den enkelte skytter må selv si ifra til skytterlaget om dette.

Prognose for klassesetting:
Skytterlagsleder og/eller skytterlagsadmin har tilgang til «Vk skytterl.» og videre «Rapporter». Velg rapporten «Klassesetting av medlemmer».

Endre klasse: 
Skytterlagsleder og/eller skytterlagsadmin kan gå inn på det enkelte medlem via innlogging i Mitt-DFS og videre "Vk skytterl". Gå til medlemsoversikten og klikk på det aktuelle medlemmet hvor klasse skal endres:

Medlemslista i Vk skytterlag viser den nye klassen til alle medlemmer.