Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Tilleggsregler for Krag og Mauser

Krag Jørgensen fra hhv. 1912 og 1925.

Tilleggsregler for Krag og Mauser, oppdatert 2019.

Utviklingen har ført til at det i dag er de færreste som benytter Krag Jørgensen gevær og Mauser. Dette skal likevel fortsatt være godkjente geværer med tilhørende regelverk i DFS.

Norges Skytterstyre har vedtatt at regelverket for disse to våpentypene beholdes iht. Skytterboka 2014 – 2015. Styret vedtok videre at spesialreglene for Krag og Mauser ikke lenger skal være å finne i Skytterboka, men i stedet som et eget vedlegg på www.dfs.no.

Det frivillige Skyttervesens overordnede regelverk for våpen og ammunisjon er beskrevet i Skytterboka kapittel 6. Regelverket for Krag Jørgensen geværer og Mauser er underlagt dette regelverk, samt regelverket for Krag Jørgensen geværer og Mauser, Skytterboka kapittel 8, skytereglement.

Gjeldende tilleggsregler  kap. 6 for Krag og Mauser finner du her.

Gjeldende tilleggsregler  kap. 8 for Krag og Mauser finner du her.