Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Storviltjakt

Skytterlagene har en sentral oppgave når det gjelder opplæring av jegere til storviltjakt.

De arrangerer hvert år den obligatoriske skyteprøven for storviltjegere. Dette medfører at skytterlagene har ansvar for å tilby jegerne et godt treningstilbud gjennom hele sesongen slik at alle blir godt forberedt til jakta om høsten. Jegerne er med andre ord en meget viktig ressurs for skytterlaget når det gjelder å skape et miljø på skytebanen som ikke bare gjelder konkurranseskyting.

Jegerne har også et eget konkurransetilbud i form av en jegerklasse (kikkertklasse) på åpne DFS bane- og feltstevner.

7.249 Kikkertklassen
Klassen omfatter alle medlemmer fra det året de fyller 16 år. Konkurransetilbudet gis i både baneinnendørs- og feltskyting. I alle konkurranser skal det benyttes kikkertsikte. Skyttere kan ikke delta i både kikkertklassen og sin ordinære klasse på samme stevne.

Kikkertklassen følger program og skytetider på bane- og innendørsskyting som for klasse 1. Ved innendørsskyting skal det benyttes kal. .22 LR. I grovfelt følger klassen program som for klasse HK416 når det er eget opplegg for disse. Ellers klasse 1. I stevner hvor det ikke skytes grovfelt, kan klassen skyte finfelt. Kikkertklassen kan også delta i skifelt og skogsløp med skyting.

I treningskonkurranser internt i skytterlaget for lagets medlemmer, kan dyrefigurer benyttes. Ellers er det krav til å benytte figurer i hht. Skytterboka pkt. 9.310.

Medlemskap i skytterlag tilsluttet DFS kreves for å kunne delta i konkurranser. Det gis ikke tilbud til kikkertklassen i landsdelskretsmesterskap og på landsskytterstevnet. Dvs. at de kan delta opp til og med samlagsmesterskap.

Utfyllende informasjon:

Skytterboka (Skytterboka vedlegg 4, instruks endret 1. februar 2021 )

Skyteprøve for storviltjegere  

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst

Miljødirektoratet - jakt, felling og fangst

Jegerregisteret