Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Frifond 2017

Frifond 2017

Frifondmidler tildeles i slutten av august. Midlene utbetales til skytterlagene når akseptskjemaet er godtatt.

For å bli stønadsberettiget i 2017 må betalende medlemmer under 26 år være registrert med status «Fullt betalt» i det elektroniske medlemsregisteret i «Mitt DFS» i 2015, som er grunnlagsåret.

Videre må skytterlaget i 2015 hatt minst 5 betalende medlemmer under 26 år, og minst kr 50 i medlemskontingent for å være stønadsberettiga. Skytterlaget må også ha levert årsrapport for 2015, og ha registrert ungdomsutvalg/ungdomsleder i Mitt DFS.            

Med grunnlag i kravene fra LNU vedtar Norges Skytterstyre retningslinjene for Frifond-midlene til skytterlagene. Skytterlag som oppfyller kriteriene som støtteberettigede skytterlag, får utbetalt tilskudd uten forutgående søknad når de har godtatt akseptskjemaet (senest innen 15. oktober).

Skytterlagene vil i slutten av juni måned få tilsendt elektronisk akseptskjema med tildelt sum. Akseptskjemaet inneholder informasjon om hvordan midlene kan brukes, og skytterlagene må innen oppgitt frist bekrefte at de aksepterer at pengene skal brukes i henhold til kravene. Når tiltak(ene) er gjennomført skal lagene sende et enkelt regnskap innenfor oppgitt sluttfrist.

Fullstendige retningslinjer er vedlagt, krav til støtteberettiga skytterlag og fordelingsnøkkel for midler er følgende:

3. Krav for å kunne være støtteberettiga skytterlag:

 • Skytterlaget må ha minst 5 betalende medlemmer under fylte 26 år, og en medlemskontingent på minimum 50 kr. Medlemskontingent må være registrert som «Fullt betalt» i Mitt DFS, og kunne dokumenteres. Medlemsregistreringa i Mitt DFS må minst inneholde navn, fødselsår og adresse.
 • Skytterlaget må ha levert årsrapport for grunnlagsåret.
 • Skytterlaget må, i henhold til standardlov for skytterlag § 6-10, ha et valgt ungdomsutvalg.
 • DFS skal ha mottatt en bekreftelse fra skytterlagene på at de har brukt opp fjorårets tilskudd (innlevert rapport) før årets tilskudd utbetales til skytterlagene.

 

4. Fordelingsnøkkel for tildeling av driftsstøtte:

a)      Driftsstøtte - grunntilskudd     

    i.  20 % tildeles alle skytterlag som oppfyller kravene etter pkt. 3 om støtte.

    ii.  20 % fordeles etter antall tellende medlemmer under fylte 26 år for støtteberettiga lag etter pkt. 4.a.i.

 b)      Driftsstøtte relatert til aktivitet for støtteberettiga lag etter pkt. 4.a.i.       

     i.   30 % tildeles alle skytterlag som har arrangert minst ett terminfestet  stevne i en DFS-aktivitet i grunnlagsåret, der resultatene er registrert i Mitt DFS.

     ii.   30 % tildeles alle skytterlag som har minst en deltaker som er 17 år eller yngre ved minst ett samlagsstevne i grunnlagsåret, der resultatene er registrert i Mitt DFS.

 

5. Aktiviteter som driftsstøtten kan brukes til: 

Midlene kan brukes til aktiviteter på lagsplan for barn og unge under fylte 26 år i grunnlagsåret.

 • Lagsvåpen
 • Rekvisita til lagsvåpen.
 • Pusseutstyr til lagsvåpen.
 • Momentnøkkel som skal benyttes på lagsvåpen.
 • Skytterutstyr til bruk på lagsplan.
 • Skytestøtter
 • Våpenskap til oppbevaring av lagsvåpen og ammunisjon.
 • Skivemateriell til finfelt (papp).
 • Leie av innendørs skytebane til ungdomsskyttere.
 • Fagbøker, treningsdagbøker, brosjyrer eller annet som skal benyttes i opplæringssammenheng i laget.
 • Lasertrener til våpen/laservåpen.
 • Ammunisjon. Støtte til kjøp av kaliber 22. og redusert kal. 6,5-ammunisjon, inkludert ladekomponenter til redusert 6.5-ammunisjon.
 • Ammunisjon skal nyttes til tiltak på lagsplan som eksempelvis instruksjon og opplæring, og kan ikke fordeles ut til enkeltskytteres egne aktiviteter i forbindelse med trening og stevner.
 • Miljøtiltak i regi av skytterlaget (sosiale samlinger, turer eller andre ting som er til gode for miljøet blant ungdomsskytterne i skytterlaget).
 • Utgifter til tilrettelegging for barn og unge med særskilte behov.

 

Midlene kan ikke benyttes til aktiviteter eller utstyr som ikke er nevnt i lista.

Merk at lokallag som er tilknyttet Norges idrettsforbund i tillegg til å være tilknyttet et sentralledd som søker støtte fra Frifond organisasjon ikke regnes som tellende lokallag og kan heller ikke motta midler (eksempelvis hvis en gruppe i skytterlaget er tilknyttet Norges Skytterforbund).

Retningslinjer for Frifond Organisasjon 2017