Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Frifond 2019 - 2021

I denne artikkelen har vi samlet viktig informasjon om Frifond for 2019, 2020 og 2021.

Frifond 2019

For Frifond-året 2019, er det 2017 som er grunnlagsåret. Dette betyr at kravene som stilles måtte være tilfredsstillt innen 31/12-2017. Kravene for å få tildeling fra Frifond er som følger:

  • Skytterlaget må ha minst 5 betalende medlemmer under fylte 26 år, og en medlemskontingent på minimum 50 kr. Ved bruk av familiemedlemsskap teller hvert medlem som individuelt medlem. Kontingenten for familiemedlemmene skal til sammen ikke være mindre enn 100 kroner.
  • Medlemskontingent må være generert og deretter registrert som «Fullt betalt» i Mitt DFS, og kunne dokumenteres. Medlemsregistreringen i Mitt DFS må minst inneholde navn, fødselsår og adresse.
  • Skytterlaget må ha levert årsrapport for grunnlagsåret.
  • Skytterlaget må, i henhold til standardlov for skytterlag § 6-10, ha et valgt ungdomsutvalg. Leder i ungdomsutvalget må være registrert med vervet under Utvalg/Verv under VK-skytterlag.
  • DFS skal ha mottatt rapport fra skytterlagene på bruk av fjorårets tilskudd før årets tilskudd utbetales til skytterlagene. Rapporten levere på eget skjema i Mitt DFS. 

 

Du finner om skytterlaget er kvalifisert for tildeling i 2019 under "Rapporter" på VK-skytterlag. Velg rapporten som heter "Frifond status grunnlagsår" . Skytterlagene skal ikke søke om Frifond-midler.

Informasjon om tildeling kommer på e-post medio august, med henvisning til akseptskjema i Mitt DFS. Frist for aksept er ca. 15. september. Utbetaling skjer vanligvis ca. 10. oktober.

Se retningslinjer for Frifond 2019 her

Frifond 2020
For Frifond-året 2020, er det 2018 som er grunnlagsåret. Dette betyr at kravene som stilles måtte være tilfredsstilt innen 31/12-2018. Grunnlagskravene for å få tildeling fra Frifond er p.t. de samme som for Frifond 2019.

Frifond 2021
For Frifond-året 2021, er det 2019 som er grunnlagsåret. Dette betyr at kravene som stilles må være tilfredsstilt innen 31/12-2019. Grunnlagskravene for å få tildeling fra Frifond er p.t. de samme som for Frifond 2019.