Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Frifondmidler - Viktig å huske!

Husk å registrere ungdomsleder og betalt medlemskontingent i Mitt DFS!

Mange skytterlag får ikke Frifond-midler som følge av at det ikke er registert betalt medlemskontingent (status "fullt betalt") og ungdomsleder i Mitt DFS. Dette er viktig å kontrollere ved avslutning av regnskap og levering av årsrapport!

I årsrapporten er det en kontrollfunksjon som viser antall medlemmer under 26 år og antall betalende medlemmer under 26 år. Skytterlaget må ha minst 5 betalende medlemmer under fylte 26 år, og en medlemskontingent på minimum 50 kr for å motta tilskudd. Betalte medlemmer kan etterregistreres, men de må være registrert på rett årstall for innbetaling av kontingent. 

For Frifond 2021 er det 2019 som er grunnlagsåret. Rapport for Frifond-året 2020 må ha vært levert senest 1. oktober 2021. 

Krav for å få tildelt Frifond-midler:

For Frifond-året 2021, er det 2019 som er grunnlagsåret. Dette betyr at kravene som stilles måtte være tilfredsstillt innen 31/12-2019. Kravene for å få tildeling fra Frifond er som følger:

  • Skytterlaget må ha minst 5 betalende medlemmer under fylte 26 år. Medlems-kontingenten skal være på minst 50 kroner for hvert medlem, og gjelde for maksimalt ett kalenderår. Ved familiemedlemskap teller hvert medlem som individuelt medlem, og kontingenten for familiemedlemskap skal til sammen ikke være mindre enn 100 kroner.
  • Medlemskontingent må være generert og deretter registrert som «Fullt betalt» i Mitt DFS, og kunne dokumenteres. Medlemsregistreringen i Mitt DFS må minst inneholde navn, fødselsår og adresse.
  • Skytterlaget må ha levert årsrapport for grunnlagsåret.
  • Skytterlaget må, i henhold til standardlov for skytterlag § 6-10, ha et valgt ungdomsutvalg. Leder i ungdomsutvalget må være registrert med vervet under Utvalg/Verv under VK-skytterlag.
  • DFS skal ha mottatt rapport fra skytterlagene på bruk av fjorårets tilskudd før årets tilskudd utbetales til skytterlagene. Rapporten levere på eget skjema i Mitt DFS innen 1. oktober året etter tilskuddsåret.

 

Merk at skytterlag som ikke bruker sentral medlemskontingentkjøring fra Skytterkontoret dokumentere innbetalt medlemskontingent i grunnlagsåret, og sende medlemslisten (signert av leder eller to styremedlemmer) til DFS sammen med årsrapporten for bruk av tildelte midler. Fra og med grunnlagsåret 2019 er dette lagt inn i skytterlagenes årsrapport. Kontingentinnbetaling skal kunne spores tilbake til det enkelte medlemmet. 

Ved kontantbetaling skal medlemmet signere på at hen har betalt kontingent til skytterlaget for det aktuelle grunnlagsåret. Kontingentinnkrevingen skal også merkes med dato for innbetaling, hvilke år det betales for og hvor mye som er innbetalt.

Et annet krav som LNU stiller for å få tildelt Frifond-midler er at skytterlag ikke kan være registrert i organisasjoner tilknyttet Norges Idrettsforbund med samme organisasjonsnummer som i DFS. Det vil si at skytterlag som også er registrert i Norges Skytterforbund (NSF) med eksempelvis miniatyrskyttergruppe ikke får tilskudd. Disse må i så fall registreres som egen klubb med eget organisasjonsnummer i NSF.

Norges Skytterstyre vedtar hvert år retningslinjer for DFS. Retningslinjene skal følge sentrale retningslinjer fra LNU, med organisasjonsmessige tilpasninger. Retningslinjene skal godkjennes av LNU.

Mer om Frifond ordningen og retningslinjer finner du her.