Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Tildeling - Frifond

Skytterlagene er tildelt Frifondmidler - husk aksept!

Skytterlag som kvalifiserer for å få utbetalt Frifondmidler i 2017 har fått tilsendt epost om tildeling. Frifondmidler blir fra 2017 automatisk utbetalt til lagene med utgangspunkt i gitte krav og kriterier.

Skytterlagene må nå akseptere tildelte midler. Aksepten må gjøres snarest og senest innen 17. september 2017. Midlene vi ikke bli utbetalt dersom det ikke foreligger aksept fra skytterlaget innen fristen. Eventuelle restmidler som følge av manglende svar på akseptskjema, fordeles likt på lag som har svart. Beskrivelse på hvordan man går fram er beskrevet i eposten som er sendt til kvalifiserte skytterlag. Man kan også finne en veiledning om aksept av Frifond på våre supportsider.

Alle skytterlag kan enkelt se hvilke av kriteriene som er tilfredsstilt ved å logge inn i VK-skytterlag og velge rapporten "Frifond status grunnlagsår". 

Her kan du se kriteriene for tildeling av Frifond-milder