Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Landslotteriet 2018

Vi ønsker med dette velkommen til et nytt landslotteri.

Det sentrale overskuddet av årets lotteri skal bidra til å øke antall skytterlag som arrangerer skyteskole for barn og ungdom i regi av Det frivillige Skyttervesen.

Hvert skytterlag får tilsendt grunnpakken på 100 lodd som vi håper alle vil selge. Loddene skal selges for kr 25,- pr stk. Skytterlagene får kr 10,- i salgsprovisjon pr solgte lodd.

Skyttertinget vedtok i sak 13/2017 at grunnpakken gjøres obligatorisk for alle skytterlag, og skal betales av det enkelte skytterlag selv om loddene returneres.

Det er fullt mulig å bestille flere lodd, noe vi selvfølgelig håper at mange skytterlag gjør.

Det er også denne gangen knyttet høyere salgsprovisjon samt motivasjonspremier til skytterlag som selger mer enn grunnpakken. Modellen er slik:

Pakketype

Salgsprovisjon pr lodd

Motivasjonspremie

Grunnpakke
(100 lodd)

Kr 10,- pr solgte lodd

Ingen

Tilleggspakke 1
 (200 lodd)

 Kr 15,- pr solgte lodd

 Trekning av 15 gavekort a kr 1.000,-

Tilleggspakke 2
 (200 lodd)

 Kr 20,- pr solgte lodd

 Gavekort kr 1.500,-

Tilleggspakke 3 
(500 lodd)

 Kr 20,- pr solgte lodd

 Gavekort kr 2.500,-


Inntektspotensialet til skytterlagene kan være slik (Tilleggspakke = T-pakke):

 

Grunnpakke

T-pakke 1

T-pakke 2

T-pakke 3

Sum

Salgsprovisjon

1 000

3 000

4 000

10 000

18 000

Motivasjonspremie

 

*

1 500

2 500

4 000

Sum

1 000

3 000

5 500

12 500

22 000

* Trekning av 15 gavekort á kr 1.000 til alle skytterlag som selger den obligatoriske grunnpakken pluss tilleggspakke 1.

Merk at gevinstene i gruppe 2 og 3 er pengegevinster (i gruppe 3 valg mellom lodd eller pengegevinst). Dette vil si at vinnere av gevinster i disse gruppene vil kunne få utbetalt gevinstene med en gang av loddselger (skytterlaget). Pass på at vinneren skriver navnet sitt på loddets bakside.

Oppgjørsskjema for pengegevinstene er tilsendt skytterlagene. Skytterlagene må fylle ut skjemaet som sendes til Skytterkontoret når loddpakken er solgt.  Husk å legge ved gevinstloddene!

Ta gjerne kopi av skjemaet før innsending. Skytterlagene får da refundert pengegevinster.

Faktura for grunnpakken sendes til skytterlagene på e-post.

Spørsmål om lotteriet kan rettes til Hans Petter Nyengen på telefon 477 95 878 eller på epost hpn@dfs.no

Vi vil takke for innsatsen på forhånd, og ønsker alle et godt loddsalg!