Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

MVA-kompensasjon ved idrettsanlegg

Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Søknadsfrist er 1. mars 2020.

Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2020. Fastsatt av Kulturdepartementet 16.12.2019.

Søknadsfristen er 1. mars 2020. Søknader som mottas etter søknadsfristen, vil bli behandlet i 2021.

Søknader leveres elektronisk på eget søknadsskjema via Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmesider. Se også "Anleggsregisteret". 

Alle som skal søke om kompensasjon bør merke seg følgende to punkter:

- Ordningen omfatter alle som søker om spillemidler og oppfyller vilkårene for å motta spillemidler gjennom Kulturdepartementets tilskuddsordninger for bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, med unntak av kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak. Spillemiddelsøknaden må være i formell orden før søknad om kompensasjon kan innvilges.

- Anlegget må være ferdigstilt før det kan søkes om kompensasjon. Regnskapsskjema og revisorrapport skal inngå som vedlegg til søknaden og må oversendes innen søknadsfristen.

Dokumenter:

Informasjon angående ny søknadsrunde.

Bestemmelser om MVA ved bygging av idrettsanlegg.