Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Samtykkeerklæring barn

For registrering i Det frivillige Skyttervesen (DFS) sin sentrale database (Mitt DFS) er det nødvendig å gi samtykke til at DFS kan behandle personopplysninger for barn under 15 år

Det frivillige Skyttervesen
Samtykkeerklæring 1. Formål

Last ned skjema for samtykke 


For registrering i Det frivillige Skyttervesen (DFS) sin sentrale database (Mitt DFS) er det nødvendig å gi samtykke til at DFS kan behandle personopplysninger for barn under 15 år. Formålet er at DFS og tilknyttede organisasjonsledd skal kunne administrere dine personopplysninger som er nødvendig for din deltakelse/rolle i organisasjonen.

2. Hva kan dine personopplysninger bli brukt til?
Avhengig av om det er relevant, vil opplysningene kunne bli brukt til følgende:

  • Administrasjon av dine barns medlemskap i idretten, og ajourhold av familierelasjoner til barn og evt. andre personer i familien som er medlemmer
  • Unik identifisering ved tilgangsstyring til IT-systemer
  • Distribusjon av relevant informasjon fra våre organisasjonsledd
  • Statistikk og analyse


3. Hvem kan personopplysningene kan utleveres til?
Samtykket innebærer at dine personopplysninger kan utleveres til:

  • Organisasjonsledd i DFS, f.eks. skyttersamlagene som organiserer aktivitetene i sitt samlag, og de skytterlagene du har en rolle i (eller administrerer medlemskap i).
  • Leverandør av IT-systemer hos tredjepart som det enkelte organisasjonsledd har avtale med. Dette forutsetter databehandleravtale med leverandøren.
  • Offentlige registre eller offentlige myndigheter som følge av lov.


4. Rett til innsyn og endring
Ditt barns personopplysninger vises i Mitt DFS og kan oppdateres av deg selv/ditt barn. Dersom data er feil kan det også tas kontakt med det organisasjonsleddet som har gjort feilregistreringen for å få opplysningen korrigert.

5. Opphør av medlemskap/tilbakekall av samtykke
Du kan når som helst, uansett grunn avslutte ditt barns medlemskap i skytterlaget så lenge barnet er under 15 år. Det innebærer at ditt samtykke til behandling av ditt barns personopplysninger trekkes tilbake. Også barn under 15 kan trekke melde seg ut, selv om det opprinnelig var den foresatte som ga samtykke til registrering.
Å trekke samtykket påvirker ikke lovligheten av den behandling som allerede er foretatt etter at samtykket ble gitt.

6. Behandlingsansvarlig og ytterligere informasjon Det frivillige Skyttervesen, 0579 Oslo, tlf. 23 17 21 00

For mer informasjon om personvern, se www.dfs.no/personvern  
Samtykkeerklæring gjelder for barn:

……………………………………………………………………………………

………… Dato/år: ………………………… Underskrift foresatt:

……………………………………………………………………..