Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Saksdokument til Norges Skytterstyre

Saksdokument til møte i Norges Skytterstyre 7.-8. desember 2020.

Sakliste:

Sak 115/2020:    Godkjenning av protokoller for styremøter oktober og november 2020

Sak 116/2020:    Forslag om å justere bidragsordninger for lag og samlag – satser 2021

Sak 117/2020:    Representasjon Norges Skytterstyre 2021

Sak 118/2020:    Årshjul for styret 2021

Sak 119/2020:    Regnskap per 31. oktober 2020

Sak 120/2020:    Budsjett 2021 for DFS

Sak 121/2020:    Budsjettjustering 2020

Sak 122/2020:    Møteplan for DFSU 2021

Sak 123/2020:    Møteplan for Feltutvalget 2021

Sak 124/2020:    Årsplan for DFSU

Sak 125/2020:    Årsplan for Feltutvalget

Sak 126/2020:    Forslag om forbud mot bruk av metallmål på skytebaner

Sak 127/2020:    Forslag til nytt regelverk for skytterbekledning

Sak 128/2020:    Forslag om endringer i Skytterbokas vedlegg 1

Sak 129/2020:    Forslag om samordning av mesterskapsprogram inne og ute

Sak 130/2020:    Komplettering av supplerende bestemmelser i Skytterboka

Sak 131/2020:    Søknad fra NROF om å få godkjent sivil utgave av HK 416 til Dugleiksmerke

Sak 132/2020:    Skyting om NAIS medaljer og merker, presisering

Sak 133/2020:    Søknad om godkjenning av elektronisk skive

Sak 134/2020:    Valg av medlem til NC-komiteen

Sak 135/2020:    Offiserspokalen på Landsskytterstevnet

Sak 136/2020:    Oppfølging av tingsaker

Sak 137/2020:    Forslag til endring av regelverk om bruk av skytematte

Sak 138/2020:    Underskrift av protokoll fra styremøter

Sak 139/2020:    B-sak: Markedsavtaler

Sak 140/2020:    B-sak: Kriterier for invitasjon av gjester til LS

 

Meldingssaker

48. Status LS 2021 Elverum
49. Status LS 2022 Bodø
50. Status LS 2023 Voss
51. Status LS 2024 Steinkjer
52. Status Oslo-prosjektet
53. TV konsept fra NRK
54. Status prosesser med Miljødirektoratet og ECHA/EU
55. Status ny lønns- og stillingsplan
56. Brev fra Forsvarsdepartementet – godkjent endringer av prosjekter
57. Informasjon om tilsyn FD/BDO
58. Overføring av avtale Sauer 200 STR til ny produsent

Saksdokument til Norges Skytterstyre

Ta kontakt med presidenten eller et styremedlem ved innspill til saker som skal behandles.