Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Saksdokument til Norges Skytterstyre

Saksdokument til møte i Norges Skytterstyre 13.-14. september 2020.

Sakliste:

Sak 89/2020:   Godkjenning av protokoll for styremøte juni 2020

Sak 90/2020:   Klassesetting fra 1. oktober 2020

Sak 91/2020:   Nasjonal grovfelthelg  

Sak 92/2020:   Forslag til nytt regelverk for skytterbekledning  

Sak 93/2020:   Rapport status miljøpakken 2020

Sak 94/2020:   Status fokusområde anlegg 2019-2020  

Sak 95/2020:   Innspill til endringer i Skytterboka

Sak 96/2020:   B-sak: Markedsavtaler DFS

Meldingssaker:

28. Status LS 2021 Elverum 
29. Status LS 2022 Bodø  
30. Status LS 2023 Voss  
31. Status LS-utvalgets arbeid
32. Status Oslo-prosjektet  
33. Skytternes mestermøte – oppsummering
34. Hjemme-LS – oppsummering  
35. Miljødirektoratet - prosesser vedrørende skytebaner
36. Høringssvar til forslag om ny våpenforskrift
37. Status gjennomgang av salgsvirksomheten
38. Foreløpig regnskap per 31.8.2020 (legges fram i styremøte)

Saksdokument til Norges Skytterstyre

Ta kontakt med presidenten eller en styrerepresentant ved innspill til saker som skal behandles.