Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Saksdokument til Norges Skytterstyre

Saksdokument til møte i Norges Skytterstyre 23. april 2021.

Sakliste:

Sak 36/2021: Godkjenning av protokoll styremø te mars 2021

Sak 37/2021: Tingsak: Norges Skytterstyres årsmelding 2020

Sak 38/2021: Årsregnskap for 2020 med årsberetning

Sak 39/2021: Møte med dirigentene Skyttertinget 2021

Meldingssaker:
22.Forsvarsdepartementet – tilbakemelding på tilsyn
23.Forsvarsdepartementet – svar på tilbakemelding tilsyn
24.Forsvarsdepartementet – godkjenning bruk av overførte midler og endring av miljøpakken


Saksdokument til Norges Skytterstyre

Ta kontakt med presidenten eller et styremedlem ved innspill til saker som skal behandles.