Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Saksdokument til Norges Skytterstyre

Saksdokument til møte i Norges Skytterstyre 22. og 23. mars 2021.

Sakliste:

Sak 18/2021:   Godkjenning av protokoll styremøte februar 2021

Sak 19/2021:   Utkast til Norges Skytterstyres årsmelding 2020

Sak 20/2021:   Årsmelding 2020 DFSU

Sak 21/2021:   Årsmelding 2020 Feltutvalget

Sak 22/2021:   Foreløpig regnskap 2020

Sak 23/2021:   Hovedbegivenheter 2022

Sak 24/2021:   Gjennomføring av LS 2021 og tidsplan

Sak 25/2021:   Deltakeravgift LS 2021

Sak 26/2021:   Gjennomføring av Frendecup 2021

Sak 27/2021:   Gjennomføring resterende del av Skyttertinget 2020

Sak 28/2021:   Søknad fra NROF om å få godkjent sivil utgave av HK 416 til Dugleiksmerke

Sak 29/2021:   Nasjonal hjemmebaneskyting felt

Sak 30/2021:   Veileder for renhold av innendørsbaner

Sak 31/2021:   Gjennomføring av LDKS og samlagsstevner for 2021 etter 1. oktober

Sak 32/2021:   Gjennomføring av Langtidsplan 2021-2024 – Tiltaksplan

Sak 33/2021:   Stilling som markedssjef

Sak 34/2021:   Stilling som prosjektleder storbyprosjekt

Sak 35/2021:   B-sak: Søknad om 50 % permisjon


Meldingssaker

  1. Status LS 2021 Elverum
  2. Status LS 2022 Bodø
  3. Status Oslo-prosjektet
  4. Status prosesser med Miljødirektoratet
  5. Prosesser i EU vedrørende bruk av bly i ammunisjon
  6. Status LS-utvalget
  7. Oversikt anleggsaker per mars 2021
  8. Tildeling av NM Skifelt 2022, 2023 og 2024, med justert turnus videre
  9. Oversikt styresaker 2021


Saksdokument til Norges Skytterstyre

Ta kontakt med presidenten eller et styremedlem ved innspill til saker som skal behandles.