Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Saksliste til Norges Skytterstyre

Saksliste til møte i Norges Skytterstyre 31. juli 2019.

Sak 47/2019: Godkjenning av protokoll styremøte april 2019

Sak 48/2019: Møte med dirigentene for Skyttertinget 2019

Sak 49/2019: Juryordning for finaler under Landsskytterstevnet

Sak 50/2019: Ungdomslaget på NRK og gjennomføring av laget nummer 16-30

Sak 51/2019: Program for Norges Skytterstyre under LS 2019

Sak 52/2019: Regnskap per 30. april 2019

Sak 53/2019: Budsjettjustering juli 2019

Sak 54/2019: Status fokusområde anlegg 2019-2020

Sak 55/2019: Videreutvikling av norgescupkonseptet

Sak 56/2019:  Kort status samarbeidsavtaler

Sak 57/2019: Utlysing av Nordisk mesterskap 2021

Sak 58/2019: Lønnsoppgjøret 2019  

Sak 59/2019: B-sak: Tildeling av hedersbevisninger

 

Meldingssaker

31. Status LS 2020 Elverum

32. Status LS 2021 Bodø  

33. Status LS 2022 Voss

34. Orientering fra Sjef Heimevernet

35. Informasjonsbrosjyre for politikere  

36. Status skytebaner i nye Lillestrøm kommune  

37. Status ny skytebane Tromsø  

38. Status ny skytebane Ullensaker  

39. Status skytebanesaker