Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Sakliste til Norges Skytterstyre

Sakliste til møte i Norges Skytterstyre 27.- 28. oktober 2019.

Sak 74/2019:     Godkjenning av protokoll styremøte september 2019

Sak 75/2019:     Tidsplan for Landsskytterstevnet 2020  

Sak 76/2019:     Fastsetting av tid og sted for Skyttertinget 2020  

Sak 77/2019:     Valg av dirigenter til Skyttertinget 2020 

Sak 78/2019:     Møteplan for Norges Skytterstyre 2020 

Sak 79/2019:     Representasjon Norges Skytterstyre 2020 

Sak 80/2019:     Møteplan for DFSU 2020  

Sak 81/2019:     Møteplan for Feltutvalget 2020  

Sak 82/2019:     Regnskap per 31. august 2019  

Sak 83/2019:     Klage på vedtak om klassesetting 15 meter fra 1. januar 2020  

Sak 84/2019:     Regelverk klassesetting  

Sak 85/2019:     Norgescupen i baneskyting  

Sak 86/2019:     Regelverk for norgescupen 

Sak 87/2019:     Valg av medlem til NC-komiteen 

Sak 88/2019:     Revisjon av kapittel 15 i Skytterboka  

Sak 89/2019:     Bidragsordninger i DFS – satser 2020

Sak 90/2019:     Budsjett 2020 – utkast  

Sak 91/2019:     Formål Landslotteriet 2020  

Sak 92/2019:     Opplegg for feltskyting LS 2020 

Sak 93/2019:     Faste trofeer på Landsskytterstevnet  

Sak 94/2019:     Tidspunkt for Landsskytterstevnet  

Sak 95/2019:     Klager på manglende tildeling av Frifond-midler 2019  

Sak 96/2019:     Egen plattform for kjøp og salg av brukt skytterutstyr  

Sak 97/2019:     Årshjul for styret 2019-2020 

 

Meldingssaker

53. Status LS 2020 Elverum 
54. Status LS 2021 Bodø
55. Status LS 2022 Voss
56. Status organisasjonsutvalget
57. Status LS-utvalget 
58. Utredning av utvidet blyforbud i EU
59. Forsvarssjefens fagmilitære råd 
60. Ny langtidsplan for forsvarssektoren – møte og innspill