Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Sakliste til Norges Skytterstyre

Sakliste til møte i Norges Skytterstyre 6.- 7. desember 2019.

Sak   99/2019:    Godkjenning av protokoll fra styremøte oktober 2019

Sak 100/2019:    Deltakeravgift og campingavgift for Landsskytterstevnet 2020

Sak 101/2019:    Årsplan for DFSU

Sak 102/2019:    Årsplan for Feltutvalget

Sak 103/2019:    Forslag om endring av regelverk samlagsskyting for veteraner

Sak 104/2019:    Regelverk for siktebeskyttelse

Sak 105/2019:    Instruks for standplassledere

Sak 106/2019:    Regelverk for norgescupen

Sak 107/2019:    Forslag om at hele figuren på felt skal gjelde for NU, NV og R

Sak 108/2019:    Program for dugleiksmerke

Sak 109/2019:    Budsjettjustering 2019

Sak 110/2019:    Budsjett 2020 for DFS

Sak 111/2019:    Langtidsplan 2021-2024, utkast

Sak 112/2019:    Svar til ECHA undersøkelse om bruk av bly i ammunisjon

Sak 113/2019:    Forslag om endring i instruks for DFS sin representant i HV distriktsråd

Sak 114/2019:    Ny avtale mellom DFS og SIG Sauer 200 STR servicestasjoner

Sak 115/2019:    Høring av forskrift: Forsvarsdepartementets tilskuddsordninger

Sak 116/2019:    Forslag om å tilby betalingsløsning for arrangøravgift på alle stevner

Sak 117/2019:    Forslag om å tillate pusseskudd for finkaliber i feltskyting

Meldingssaker

  1. Status LS 2020 Elverum
  2. Status LS 2021 Bodø
  3. Status LS 2022 Voss
  4. Notat fra møte mellom LS 2023, Forsvaret og DFS
  5. Status Organisasjonsutvalget
  6. Status LS-utvalget
  7. Status ny våpenforskrift
  8. Innspill til ny langtidsplan for forsvaret
  9. Godkjenning fra Forsvarsdepartementet om endring til to-årlige Skytterting
  10. Oppdatert LS håndbok