Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Saksliste for Norges Skytterstyre

Møte i Norges Skytterstyre 23.-24. april 2017

Sak 33/2017: Godkjenning av protokoll fra styremøte mars 2017

Sak 34/2017: Tingsak: Årsregnskap for 2016 med årsberetning 

Sak 35/2017: Tingsak: Norges Skytterstyres årsmelding 2016

Sak 36/2017: Tingsak: Søknad om tildeling av LS 2021

Sak 37/2017: Tingsak: Forslag om skriftlig avstemming på president og visepresident 

Sak 38/2017: Tingsak: Antall ombud på ombudsmøter

Sak 39/2017: Tingsak: Forslag om kontrollkomite i DFS

Sak 40/2017: Tingsak: Landslotteriet

Sak 41/2017: Tingsak: Rullering av økonomisk prognose i langtidsplanen 

Sak 42/2017: Orienteringssak på Skyttertinget: Organisasjonsutvikling i DFS 

Sak 43/2017: Sakliste til Skyttertinget 2017

Sak 44/2017: Sekretær for Skyttertinget 2017 

Sak 45/2017: Finaleopplegg for Feltlaget 

Sak 46/2017: Premiering NM felt

Sak 47/2017: Opplegg for Stangfinale på LS

Sak 48/2017: Premisser for konkurransegrunnlag arenaproduksjon LS 

Sak 49/2017: Status Langtidsplan 2016-2020 

Sak 50/2017: Utkast til søknad om drifts- og prosjektstøtte 2018 

Sak 51/2017: Tilskudd til Stang-, felthurtig-, og felt-anlegg 

Sak 52/2017: Hovedbegivenheter 2018 

Sak 53/2017: Utlysing av stilling som regnskapssjef 

Sak 54/2017: Ny avtale mellom Forsvaret og DFS om støtte til gjennomføring av LS 2021-2030

Sak 55/2017: B-sak: Sponsoravtale for Norgescupen i skyting

Sak 56/2017: B-sak: Tildeling av hedersbevisninger