Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Saksliste for Norges Skytterstyre

Saksliste til møte i Norges Skytterstyre 30. november - 1. desember 2018

Sak 107/2018:   Godkjenning av protokoll fra styremøte oktober 2018

Sak 108/2018:   Skytebok Landsskytterstevnet 2019

Sak 109/2018:   Tidsplan for Landsskytterstevnet 2019

Sak 110/2018:   Tildelingskrav til Landsskytterstevnet

Sak 111/2018:   Budsjettjustering 2018

Sak 112/2018:   Årsplan for DFSU

Sak 113/2018:   Tiltaksplan for feltaktiviteter

Sak 114/2018:   Revisjon av kapittel 13 i Skytterboka

Sak 115/2018:   Justering av regelverk for periskopsikte

Sak 116/2018:   Justering av regler i Skytterboka kapittel 6

Sak 117/2018:   Revisjon av kapittel 8 i Skytterboka

Sak 118/2018:   Forslag om å innføre klasse V73 i skifelt og skogsløp med skyting

Sak 119/2018:   Rangering- og omskytingsregler for lagskytinger

Sak 120/2018:   Budsjett 2019 for DFS

Sak 121/2018:   Status langtidsplan 2016-2020

Sak 122/2018:   Valg av dirigenter til Skyttertinget 2019

Sak 123/2018:   Gjennomgang av NC-opplegg

Sak 124/2018:   B-sak: Bankforbindelse til Skytterkontoret

Sak 125/2018:   Samarbeidsavtale med Nammo