Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Sakliste til Norges Skytterstyre

Sakliste til møte i Norges Skytterstyre 23. mars 2020.

Sak 16/2020: Godkjenning av protokoll styremøte februar 2020

Sak 17/2020: Utkast til Norges Skytterstyres årsmelding 2019

Sak 18/2020: Årsmelding 2019 DFSU

Sak 19/2020: Årsmelding Feltutvalget

Sak 20/2020: Foreløpig regnskap 2019

Sak 21/2020: Forslag til endring av regelverk for åpen klasse

Sak 22/2020: Tingsak: Turnus Landsskytterstevnet

Sak 23/2020: Tingsak: Instruks for kontrollkomiteen

Sak 24/2020: Tingsak: Instruks for valgkomiteen

Sak 25/2020: Tingsak: Revisjon av kapittel 15 Straffebestemmelser

Sak 26/2020: Tingsak: Sammensetning av Norges Skytterstyre og sentrale utvalg

Sak 27/2020: Tingsak: Endringer i Skytterboka som følge av to-årlige Skytterting

Sak 28/2020: Tingsak: Forslag om å innføre sentral medlemskontingent

Sak 29/2020: Tingsak: Forslag om å innføre Stang- og felthurtigskyting for klasse eldre rekrutt

Sak 30/2020: Tingsak: Utkast til ny Langtidsplan 2021-2024/26

Sak 31/2020: Forslag om endring av klassesettingsregler for veteraner

Sak 32/2020: Forslag om endring av rangeringsregler på LS

Sak 33/2020: Forslag om å innføre norgescup for ungdomsklassene

Sak 34/2020: Hovedbegivenheter 2021

Sak 35/2020: Gjennomføring av LS 2020, Frende Cup og Landsdelskretsstevner - beslutningstidspunkt

Sak 36/2020: Flertallsregler ved vedtak på Skyttertinget - retting

Sak 37/2020: Presisering av regelverket for kikkertklassen

Sak 38/2020: Presisering av regelverk kapittel 13 – juridisk bistand

Sak 39/2020: B-sak

 

Meldingssaker

  1. Status LS 2020 Elverum
  2. Status LS 2021 Bodø
  3. Status LS 2022 Voss
  4. Evaluering Kurs for nye tillitsvalgte
  5. Evaluering Regionalt seminar
  6. Status skytebaner Lillestrøm kommune
  7. Status skytebane Tromsø
  8. Notat til energi- og miljøkomiteen
  9. Rapport DGI Fokus konferanse Ålborg
  10. Instruks skyteprøve for storviltjegere