Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Saksliste for Norges Skytterstyre

Møte i Norges Skytterstyre 29.-30. januar 2017

Sak 01/2017:      Godkjenning av protokoll styremøte desember 2016

Sak 02/2017:      Søknad om godkjenning av eksentriske feltfigurer

Sak 03/2017:      Rangeringsregler finaleskytinger LS bane og felt  

Sak 04/2017:      Seeding av skyttere klasse 5 under LS

Sak 05/2017:      Mandat og sammensetning av LS-utvalget

Sak 06/2017:      Finale NM felt – «superfinale»?

Sak 07/2017:      125-års jubileum for DFS i 2018 – markering under LS 2018

Sak 08/2017:      Rapport miljøpakkemidler 2016 og årsplan 2018

Sak 09/2017:      Evaluering av instruks for regionale skytebanekontakter

Sak 10/2017:     Organisasjonsutvikling – prosess og framdrift

Sak 11/2017:     Status Langtidsplan 2016-2020

Sak 12/2017:     B-sak Spørsmål om straff etter kapittel 15