Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Sakliste til Norges Skytterstyre

Sakliste til møte i Norges Skytterstyre 27. april 2020.

Sak 44/2020:   Godkjenning av protokoll styremøte mars 2020

Sak 45/2020:   Tingsak: Norges Skytterstyres årsmelding 2019

Sak 46/2020:   Tingsak: Årsregnskap med årsberetning for 2019

Sak 47/2020:   Tingsak: Turnus Landsskytterstevnet  

Sak 48/2020:   Tingsak: Instruks for kontrollkomiteen

Sak 49/2020:   Tingsak: Instruks for valgkomiteen  

Sak 50/2020:   Tingsak: Revisjon av kapittel 15 Straffebestemmelser

Sak 51/2020:   Tingsak: Sammensetning av Norges Skytterstyre og sentrale utvalg

Sak 52/2020:   Tingsak: Oppretting av Teknisk-Sportslig Utvalg

Sak 53/2020:   Tingsak: Landsskytterstevnet/Nasjonalt arrangement innendørs  

Sak 54/2020:   Tingsak: Langtidsplan 2021-2024  

Sak 55/2020: Behandling av årsregnskap med årsberetning for 2019 – ekstraordinært Skytterting

Sak 56/2020: Høring ny våpenforskrift  

Sak 57/2020: Utkast søknad om offentlige midler 2021  

Sak 58/2020: Konkurranseprogram i skifelt og skogsløp for kikkertklassen

Sak 59/2020:   Salg av reservedeler fra Skytterkontoret

Sak 60/2020:   Permitteringsregler for Skytterkontoret

Sak 61/2020:   Utfasing av skyting med AG3 på Landsskytterstevnet  

Sak 62/2020:   Tidspunkt for Landsskytterstevnet 2021

Sak 63/2020:   Regelverk for skytejakker  

Sak 64/2020:   Innspill til kompensasjonsordninger  

Sak 65/2020: B-sak: Tildeling av hedersbevisninger

 

Meldingssaker

17. Orientering fra Sjef HV
18. Oppsummering fra møte Nordisk Administrativt råd
19. Status Oslo-prosjektet
20. Ny langtidsplan for Forsvaret 2021-2024