Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Saksliste for Norges Skytterstyre

Møte i Norges Skytterstyre 17.-18. september - 2017

Sak 78/2017:   Godkjenning av protokoll styremøte LS 2017

Sak 79/2017:   Oppfølging av tingsaker

Sak 80/2017:   Klassesetting for 2018

Sak 81/2017:   Prosjekt med tilpasning for HK416 i hurtigskytingene

Sak 82/2017:   Utkast til høringsnotat for Feltlaget

Sak 83/2017:   Mandat for og oppnevning av organisasjonsutvalget

Sak 84/2017:   Søknad om opptak i DFS fra Tverrelvdalen skytterlag

Sak 85/2017:   Rapport status miljøpakkemidler

Sak 86/2017:   Oppfølging av sponsoravtaler

Sak 87/2017:   Samarbeidsavtale mellom DFS og Trimtex

Sak 88/2017:   Tiltak i fokusområde 2017/18 – Skyteskole og instruktørutdanning

Sak 89/2017:   Kandidiater til distriktsrådene i Heimevernet

Sak 90/2017:   Oppfølging av feltåret i 2018

Sak 91/2017:   Søknad fra Elverum skytterlag om støtte til valgfag i skolen

Sak 92/2017:   Søknad fra Sunnhordland skyttarsamlag om støtte til programfag i vgs 

Sak 93/2017:   Søknad om filmstøtte til ”Skyting for mestring”

Sak 94/2017:   Søknad om filmstøtte til NRK program ”Mitt yrke”

Sak 95/2017:   Innspill til regelendringer i Skytterboka

Sak 96/2017:   Årshjul for styret tingperioden 2017-2018

Sak 97/2017:   Fast stillingshjemmel som utdanningskonsulent

Sak 98/2017:   Juridisk rådgivning B-sak