Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Saksliste til Norges Skytterstyre

Saksliste til møte i Norges Skytterstyre 28.-29. april 2019.

Sak 23/2019: Godkjenning av protokoll styremøte mars 2019

Sak 24/2019: Tingsak: Norges Skytterstyres årsmelding 2018

Sak 25/2019: Tingsak: Årsregnskap med årsberetning for 2018

Sak 26/2019: Tingsak: Tildeling av Landsskytterstevnet 2023

Sak 27/2019: Tingsak: Endring av regelverket for jegerklassen

Sak 28/2019: Tingsak: Innføring av «Landsskytterstevnet innendørs»

Sak 29/2019: Tingsak: Drøftingssak angående fokus på lagsaktivitet “3-1”

Sak 30/2019: Tingsak: Skyttertinget og ledersamling annethvert år

Sak 31/2019: Tingsak: Forslag om klassesetting for 15 meter/200 meter

Sak 32/2019: Tingsak: Forslag om like skytetider på 15 meter og 100 meter

Sak 33/2019: Tingsak: Forslag om klassesetting per 1. november

Sak 34/2019: Tingsak: To LS-finaler i Stang-skyting – En for Sauer og en for HK 416

Sak 35/2019: Tingsak: Rullering av økonomisk prognose i langtidsplanen

Sak 36/2019: Sakliste for Skyttertinget 2019

Sak 37/2019: Sekretær for Skyttertinget 2019

Sak 38/2019: Gjennomføring av feltfinaler for 3-5, EJ, klasse 2 og V55 på LS

Sak 39/2019: Utkast til søknad drift- og prosjektstøtte 2020

Sak 40/2019: Hovedbegivenheter 2020

Sak 41/2019: Medaljeregler på samlagsstevne og landsdelskretsstevne 15 meter

Sak 42/2019: Instruks for standplassledere baneskyting

Sak 43/2019: Utfyllende retningslinjer for gjennomføring av sikkerhetsinspeksjon

Sak 44/2019: Samarbeidsavtale med NVIO

Sak 45/2019: B-sak: Tildeling av hedersbevisninger

 

Meldingssaker

19. Status LS 2019 Evje
20. Status LS 2020 Elverum
21. Status LS 2021 Bodø
22. Status Organisasjonsutvalget
23. Status LS-utvalget 
24. Evaluering av ledersamling
25. Status skytebaneanlegg Skedsmo-Fet-Lillestrøm
26. Status skytebane Tromsø
27. Søknad om godkjenning av skyggeforlenger til forsiktet på Sauer 200 STR
28. Innmeldte tingsaker som behandles av styret – oppsummering
29. Status for juridiske saker i DFS 
30. Utkast til ny veileder for bygging av skytebaner (KUD-prosjekt)