Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Saksliste for Norges Skytterstyre

Saksliste til møte i Norges Skytterstyre - 22.-23. april 2018

 

Sak 35/2018:       Godkjenning av protokoll styremøte mars 2018

Sak 36/2018:      Tingsak: Norges Skytterstyres årsmelding 2017

Sak 37/2018:      Tingsak: Årsregnskap for 2017 med årsberetning  

Sak 38/2018:      Tingsak: Søknad om tildeling av LS 2022  

Sak 39/2018:      Tingsak: Forslag om endring av regelverk i jegerklassen  

Sak 40/2018:      Tingsak: Endring av regelverk i klasse NU

Sak 41/2018:      Tingsak: Forslag om å ta bort prinsesselaget på Landsskytterstevnet

Sak 42/2018:      Tingsak: Forslag om å begrense antall valgperioder i Skytterstyret og DFSU  

Sak 43/2018:      Tingsak: Forslag om stemmerett kun for samlagenes tingrepresentanter  

Sak 44/2018:      Tingsak: Forslag om å ta bort presidentens dobbeltstemme

Sak 45/2018:      Tingsak: Forslag til Skyttertinget skal begrunnes  

Sak 46/2018:     Tingsak: Forslag om at stevneinnskudd skal fastsettes av Norges Skytterstyre

Sak 47/2018:      Tingsak: Forslag om endring av regelverk for mesterskap i feltskyting

Sak 48/2018:      Tingsak: Rullering av økonomisk prognose i langtidsplanen

Sak 49/2018:      Sekretær for Skyttertinget 2018

Sak 50/2018:      Sakliste til Skyttertinget 2018  

Sak 51/2018:      Hovedbegivenheter 2019  

Sak 52/2018:      Forslag om å starte opp igjen arbeid med kaliber 5,56 i Sauer 200 STR  

Sak 53/2018:      NM Felt – finalelag  

Sak 54/2018:      Utkast til søknad om drifts- og prosjektstøtte 2019  

Sak 55/2018:      Prøveordning med nytt skyteprogram for HK416 på Stangskyting

Sak 56/2018:      Tilskudd til Stang-, felthurtig-, og felt-anlegg

Sak 57/2018:      Forslag fra Rana om purring av premier  

Sak 58/2018:       Retningslinjer for budsjettering og regnskap  

Sak 59/2018:       Internkontroll DFS og Skytterkontoret   

Sak 60/2018:      Nye personvernregler – personvernerklæring og retningslinjer i DFS  

Sak 61/2018:      B-sak: Tildeling av hedersbevisninger  

Sak 62/2018:      B-sak: Tilsettingssak