Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Sakliste til Norges Skytterstyre

Sakliste til møte i Norges Skytterstyre 2.- 3. februar 2020.

Sak 1/2020:       Godkjenning av protokoll styremøte desember 2019

Sak 2/2020:       Retningslinjer for DFS Frifond Organisasjon 2020  

Sak 3/2020:       Deltakeravgift LS 2020

Sak 4/2020:       Status fokusområde anlegg 2019-2020  

Sak 5/2020:       Rapport miljøpakkemidler 2019 og årsplan 2020

Sak 6/2020:       Status tiltak langtidsplan 2016-2020

Sak 7/2020:       Utkast til ny langtidsplan 2021-2024

Sak 8/2020:       Tingsak: Sammensetning av Norges Skytterstyre 

Sak 9/2020:       Tingsak: Forslag om endring av samlagenes rapportering

Sak 10/2020:     Revisjon av kapittel 1: Funksjonsfordeling mellom Skyttertinget og Norges Skytterstyre, føringer for revisjonen (tingsak)  

Sak 11/2020:     Etiske retningslinjer – refleksjon og oppfølging

Sak 12/2020:     Dispensasjoner – føringer for behandling

Sak 13/2020:     Overlevering av Organisasjonsutvalgets utredning og anbefalinger

Sak 14/2020:     LS-utvalget  

 

Meldingssaker

  1. Status LS 2020 Elverum
  2. Status LS 2021 Bodø
  3. Status LS 2022 Voss
  4. Tildelingsbrev 2020 fra Forsvarsdepartementet
  5. Høringssvar til Forsvarsdepartementet
  6. Notat fra møte mellom Nordisk Teknisk Utvalg og SIG Sauer desember 2019