Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Saksliste til Norges Skytterstyre

Saksliste til møte i Norges Skytterstyre 16.-17. september 2019.

Sak 62/2019:   Godkjenning av protokoll for styremøter under LS 2019

Sak 63/2019:   Oppfølging av tingsaker  

Sak 64/2019:   Klassesetting for 2020            

Sak 65/2019:   Innspill til mulige regelendringer 2020

Sak 66/2019:   Rammeverk Langtidsplan 2021-2024  

Sak 67/2019:   Forlenging av avtale med arenaproduksjon Landsskytterstevnet   

Sak 68/2019:   Rapport status miljøpakkemidler 

Sak 69/2019:   Avslutning av avtale med Aggreko  

Sak 70/2019:   Pensjonsordning med Statens pensjonskasse

Sak 71/2019:   Bekledningsreglement og kontroll  

Sak 72/2019:   Foreløpig tidstabell for LS 2020  

Sak 73/2019:   B-sak: Tildeling av hedersbevisning