Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Sakliste til Norges Skytterstyre

Sakliste til møte i Norges Skytterstyre 8. juni 2020.

Sak 68/2020:   Godkjenning av protokoll for styremøte april 2020

Sak 69/2020:   Tingsak: Oppretting av Teknisk-Sportslig Utvalg  

Sak 70/2020:   Tingsak: Landsskytterstevnet/Nasjonalt arrangement innendørs

Sak 71/2020:   Tingsak: Revisjon av kapittel 15 Straffebestemmelser

Sak 72/2020:   Tingsak: Instruks for valgkomiteen

Sak 73/2020:   Sakliste for Skyttertinget 2020  

Sak 74/2020:   Sekretær for Skyttertinget 2020  

Sak 75/2020:   Regnskap per 30. april 2020  

Sak 76/2020:   Status fokusområde anlegg 2019-2020

Sak 77/2020:   Forslag om å få godkjent DFS som organisasjon for jegerprøvekurs  

Sak 78/2020:   Forslag om at kretsledere skal ha møte og stemmerett på Skyttertinget  

Sak 79/2020:   Forslag om at tidsskjema LS skal være som LS 2012  

Sak 80/2020:   Forslag om nasjonal grovfelthelg  

Sak 81/2020:   Forslag om å godkjenne flere typer diopter  

Sak 82/2020:   Klasse NV – dispensasjonsgrunnlag

Sak 83/2020:   Forslag om utsettelse av opprykk for ungdomsklassene pga. korona

Sak 84/2020:   Forslag om prøveordning for klasse eldre junior

Sak 85/2020:   Revidert budsjett 2020 for DFS

Sak 86/2020:   Forslag om å endre ordning for valg av representanter til Distriktsrådet

Sak 87/2020:   Forslag om å legge ut saksdokument på nett

Sak 88/2020:   Koronavettregler for Det frivillige Skyttervesen

 

Meldingssaker

21. Status LS 2021 Elverum  
22. Status LS 2022 Bodø
23. Status LS 2023 Voss  
24. Status Oslo-prosjektet  
25. «Skytternes mestermøte», DFS/NRK arrangement 13. august
26. Presentasjon fra ressursdialogmøte med FD
27. Avtalen mellom DFS og Frende – forretningsmodell